Lumo Energia

Mitä hiilinielut ovat ja miksi ne ovat erityisen tärkeitä suomalaisille

Mitä hiilinielut ovat ja miksi ne ovat erityisen tärkeitä suomalaisille

Puhuttaessa hiilidioksidipäästöistä unohdetaan usein yhtä tärkeä hiilinielu, eli se, miten jo päästetty hiilidioksidi saadaan häviämään. Metsien peittämässä Suomessa hiilinielusta voisi tulla hittituote, mutta mitä se oikein tarkoittaa.

Metsä elää ja hengittää. Ilman elinvoimaista ympäristöä ilmakehässä olisi hiilidioksidia jo nyt todella vaarallinen määrä. Ihmisten ilmaan laskemasta hiilidioksidista noin puolet on yhä ilmakehässä, jos tarkastellaan viimeisen sadan vuoden teollista ajanjaksoa. Toinen puolikas on hävinnyt kasvien ja merten toimesta.

Hiilinieluja on tutkittu erityisen pitkälle juuri Suomessa

Kuluneen hallituskauden aikana hakkuista on tullut merkittävä aihe ilmastokeskustelussa. Bios-tut­ki­mus­ryh­män ra­por­tin mu­kaan ko­ko­nais­pääs­tö­jen en­nus­te­taan ole­van vuon­na 2030 jo­pa puo­let kor­keam­mat kuin vuon­na 2015. Syyk­si ker­ro­taan pääo­sin met­sän­käyt­töön, avo­hak­kui­siin ja bio­ta­lou­teen liit­ty­vät on­gel­mat. Eli hiilinielujen katoaminen.

“Vaik­ka kaik­ki esit­etyt li­sä­toi­met otet­tai­siin käyt­töön, pääs­töt kas­va­vat ra­por­tin mu­kaan sil­ti 30 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2015 ta­sos­ta. Myös kah­den ai­kai­sem­man il­mas­to­so­pi­muk­sen kak­si­vuo­tis­ra­por­tin se­kä hal­li­tuk­sen Ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gian vai­ku­tu­sar­vioin­nin lu­vut ker­to­vat, et­tä hii­li­nie­lu­jen huo­mat­ta­va heik­ke­ne­mi­nen vie edel­ly­tyk­set pääs­tö­vä­hen­nys­ten saa­vut­ta­mi­sel­ta”, ker­ro­taan Bio­sin ra­por­tis­sa.

Hallituksen suunnittelema joutomaiden metsitysohjelma nostaa metsät isoon rooliin. Sipilä haluaisi metsittää myös Afrikkaa. Brasilian valtava metsäkato on esillä kansainvälisessä ympäristökeskustelussa päästöjen rinnalla. Tämä kaikki liittyy hiilinielujen tilanteeseen.

Mikä on hiilinielun markkina-arvo

Erilaisissa näkemyksissä hiilinieluista voitaisiin tehdä kauppatavaraa, joka tekisi metsistä arvokkaita ilman minkäänlaista jalostusta, pelkällä olemassaolollaan. Arvonmääritys on kuitenkin vaikeaa, sillä asiasta tiedetään tai kerrotaan vielä varsin vähän.

Tärkeintä ilmaston kannalta on, että hiilinieluja ei heikennetä, vaan niitä vahvistetaan rinta rinnan päästövähennysten kanssa. Sen, miten tämä saadaan kannattavaksi pitäisi olla sivuseikka.

Nielujen mittausasemista puolet on Suomessa ja meillä tutkimukset on viety pisimmälle. Suomalaisen metsän olemassaolo kasvattaa arvoaan ja sen tutkimisesta voisi löytyä vaikka uusi Nokia, sillä ilmastonmuutoksen vaatimat toimenpiteet eivät ole ainakaan vähenemässä.

­

Bios raportti

Helsingin Sanomien artikkeli hiilinieluista

Sähköä aina ajan­tasaiseen hintaan

Ota ohjat omiin käsiin ja käytä sähköä silloin, kun se on halvinta. Tuntispot-sopimuksessa hinta vaihtelee tunneittain Nord Pool -sähköpörssin hintojen mukaisesti.

  • Muuttuva kWh-hinta + marginaali 1,25 snt/kWh
  • Perusmaksu 0 €
Lisää artikkeleita

Arvostamme asiakkaitamme ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, paremman sähkösopimuksen.

Usein kysytyt kysymykset

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

Arkisin ma-pe klo 9-18
09 4272 0444
Sähköpostitse
[email protected]
Löydät myös vastauksia usein kysytyt kysymykset sivulta.