Lumo Energia

Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita asiakkaillamme on. Nopeiten pääset eteenpäin katsomalla tämän sivun usein kysytyt kysymykset läpi, ehkäpä vastaus kysymykseesi löytyy sieltä!

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Mikäli asiasi on kiireellinen, soita numeroon 09 4272 0444. Muissa tapauksissa suosittelemme lähettämään sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Usein kysyttyä (FAQ)

Miten saan e-laskun käyttöön?

Voit tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissasi laskun maksun yhteydessä. Muut laskutusvaihtoehdot ovat paperi- tai sähköpostilasku. Kaikki laskutusvaihtoehtomme ovat maksuttomia.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Kun teen teille sopimuksen, irtisanotteko vanhan sähkösopimukseni?

Irtisanomme puolestasi vanhan sopimuksesi siitä osoitteesta, johon teet meille uuden sopimuksen. Irtisanomme sopimuksen, vaikka se olisi tällä hetkellä eri henkilön nimissä.

Mikäli sinulla on sopimus jossain toisessa osoitteessa, esimerkiksi kesämökillä tai vanhassa osoitteessasi, irtisanomme sen puolestasi vain, jos sopimus on tehty meidän kanssamme. Mikäli sopimus on tehty toisen sähkönmyyjän kanssa, muista irtisanoa tämä sopimus erikseen nykyiselle myyjällesi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Olen muut­ta­mas­sa. Mi­ten mi­nun tu­li­si toi­mia?

Sähkösopimus on aina liitetty tiettyyn osoitteeseen. Uuteen asuntoon muuttaessa sähkösopimus olisi hyvä tehdä jo kaksi viikkoa ennen muuttoa, mikäli se vain on mahdollista. Näin varmistut siitä, että sähköt ovat päällä heti muuttaessasi. Tehdessäsi sähkösopimusta tilauslomakkeellamme valitse kohdassa Sopimustilanne vaihtoehto Teen sopimusta osoitteeseen, jossa minulla ei ole aikaisempaa sopimusta. Mikäli haluat sopimuksen alkavan alle 5 vuorokauden kuluttua, ole yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos olet jo Lumo Energian asiakas ja haluat jatkaa nykyistä sopimustasi uudessa osoitteessasi, sinun tarvitsee vain ilmoittaa muutosta asiakaspalveluumme, ja me siirrämme sähkösopimuksesi uuteen osoitteeseesi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Ha­luan siir­tää so­pi­muk­se­ni toi­sel­ta säh­kön­toi­mit­ta­jal­ta teil­le. Mi­ten mi­nun tu­lee toi­mia?

Jos olet toisen sähkönmyyjän asiakas, voit hankkia kotiisi sähköt helposti meiltä. Irtisanomme vanhan sopimuksesi puolestasi. Huomioithan, että uusi sopimus voidaan aloittaa 15 vuorokauden siirtymäajan jälkeen. Jos nykyinen sähkösopimuksesi on määräaikainen ja määräaika päättyy yli 15 vuorokauden päästä, voimme aloittaa sopimuksemme määräajan päätyttyä.

Tehdessäsi sähkösopimusta tilauslomakkeellamme valitse kohdassa Sopimustilanne vaihtoehto Vaihdan sähkönmyyjää nykyisessä asunnossani.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Ha­luan vaih­taa sähkösopimukseni myyntiinne, mut­ta en tie­dä, milloin ny­kyi­nen mää­räai­kai­nen so­pi­muk­se­ni päät­tyy. Miten voin selvittää asian?

Ole yh­tey­des­sä ny­kyi­seen säh­kön­myyn­tiyh­tiöö­si ja sel­vi­tä tie­to heil­tä. Jos et tie­dä, mi­kä yh­tiö toi­mit­taa si­nul­le säh­köä, ole yh­tey­des­sä pai­kal­li­seen säh­kön­siir­toyh­tiöön. Heil­lä on ai­na ajan­ta­sai­nen tie­to ny­kyi­ses­tä säh­kön­myyn­tiyh­tiös­tä­si.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mi­ten voin päi­vit­tää ny­kyis­tä so­pi­mus­tani?

Sinun ei tarvitse tehdä uutta tilausta päivittääksesi sopimustasi. Voit tehdä päivityksen tilauslomakkeella tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Mikäli teet päivityksen tilauslomakkeella, valitse kohdassa Sopimustilanne vaihtoehto Tuotteenvaihto (sopimus jo Lumo Energialla).

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
En ole saanut laskua pitkään aikaan. Mistä tämä johtuu?

Emme lähetä asiakkaille laskua, jos sen loppusumma on alle viisi euroa. Pienellä sähkönkulutuksella, esimerkiksi kesämökkikohteessa, voi käydä niin, että et saa laskua pitkään aikaan. Laskutettava summa siirtyy aina seuraavalle laskulle, ja lasku lähetetään, kun laskutettavaa on yli viisi euroa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Voin­ko it­se vai­kut­taa las­ku­tus­ta­paan?

Lä­he­täm­me säh­kö­las­kun kuu­kau­sit­tain. Voit it­se va­li­ta, ha­luat­ko las­ku­si lä­he­tet­tä­vän säh­kö­pos­tit­se vai pa­pe­ri­las­ku­na. Voit myös tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissasi saatuasi meiltä ensimmäisen laskusi. Kaikki laskutustavat ovat maksuttomia.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mis­tä säh­kö­las­ku­ni lop­pu­sum­ma muo­dos­tuu?

Suo­mes­sa säh­kö­las­kun lop­pu­sum­ma koos­tuu vii­des­tä ele­men­tis­tä, jot­ka ovat ar­von­li­sä­ve­ro, säh­kö­ve­rot, säh­kön siir­to­ku­lut säh­kö­ver­kos­sa se­kä säh­köe­ner­gian hin­ta ja myyn­ti­ku­lut. Kes­ki­mää­rin säh­kön siir­to­ku­lut ja ve­rot kat­ta­vat noin puo­let säh­kö­las­kus­ta­si.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mi­ten säh­kön hin­ta mää­räy­tyy?

Lu­mo Ener­gia os­taa kai­ken myy­män­sä säh­kön poh­jois­mai­ses­ta Nord Pool -säh­kö­pörs­sis­tä, jos­sa säh­kön hin­ta mää­räy­tyy suo­raan ky­syn­nän ja tar­jon­nan mu­kaan. Säh­kö­pörs­sis­sä tuot­ta­jat myy­vät omaa tuo­tan­toaan kiin­nos­tu­neil­le os­ta­jil­le. Säh­kön hin­ta mää­räy­tyy, kun os­ta­jan ja myy­jän tar­jouk­set koh­taa­vat.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mik­si las­kul­la ei näy mit­ta­ri­lu­ke­mia?

Merkittävä osa Suomen sähkönkäytöstä on niin sanottuja tuntimitattuja käyttöpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittarien siirryttyä tuntiluentaan mittarilta ei enää haeta mittarilukemia. Mittarista saatu tuntikulutustieto kertoo kulutuksen, jonka mukaan asiakasta veloitetaan. Mittarilukemaa ei tässä tapauksessa käytetä, eikä se siksi näy laskulla.

Tuntimittaukseen perustuva sähkönkäyttö ilmoitetaan jokaiselta laskutettavalta kuukaudelta erikseen. Laskutusjakso alkaa kuun viimeisestä päivästä klo 00.00 seuraavan kuun viimeiseen päivään klo 23.59. Voit verrata kulutusta mittarin lukemiin ottamalla kuunvaihteen ensimmäisen päivän lukemat mittarin näytöstä. Perättäisten lukemien erotus on sama kuin laskulla näkyvä kulutus kyseiselle kuukaudelle. Jos tarvitset mittarilukemaa, se on aina saatavilla siirtoyhtiöltä.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Kuka vastaa sähköjen kytkentään, sähkönsiirtoon ja sen laskutukseen liittyvistä asioista?

Näistä asioista vastaa paikallinen sähkönsiirtoyhtiö. Ole tarvittaessa yhteydessä heidän asiakaspalveluunsa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Voiko alaikäinen tehdä sähkösopimuksen omiin nimiinsä?

Sähkösopimuksen voi tehdä vain täysi-ikäisen henkilön nimiin. Alaikäisen henkilön kohdalla sopimus tulisi siis tehdä esimerkiksi huoltajan nimiin. Sähkösopimuksen tehneen henkilön tulee olla täysi-ikäinen sopimuksen voimaanastumispäivänä.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mitä sähkön alkuperävaihtoehdot Hanasaari, Hanko ja EKOenergia tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan?

Hanasaari on alkuperältään varmentamatonta sähköä. Vuonna 2018 alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauma oli Suomessa seuraavanlainen: ydinvoima 46,07 %, fossiiliset energialähteet ja turve 45,44 % ja uusiutuvat energialähteet 8,49 %.

Hanko on uusiutuvista energialähteistä, aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla, tuotettua sähköä. Energian alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla ja sertifioidaan Energiaviraston valvomaan Finextran alkuperätakuurekisteriin.

EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. EKOenergian alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla, ja lisäksi EKOenergian tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota sähköntuotantolaitosten ympäristövaikutuksiin. Myymämme EKOenergia on tuulivoimaa.

Suosittelemme kaikille asiakkaillemme uusiutuvien energialähteiden valitsemista sähkön alkuperäksi.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mi­ten voin ir­ti­sa­noa säh­kö­so­pi­muk­se­ni?

Lu­mo Ener­gian tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vil­la so­pi­muk­sil­la on kah­den vii­kon ir­ti­sa­no­mi­sai­ka. Muu­ton yh­tey­des­sä voit irtisanoa säh­kö­so­pi­muk­sen sa­mal­la, kun so­vit uu­des­ta so­pi­muk­ses­ta.

Jos et tar­vit­se uut­ta so­pi­mus­ta, voit ir­ti­sa­noa so­pi­muk­se­si hel­pos­ti lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia asia­kas­pal­ve­luum­me osoitteeseen [email protected]

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!
Mis­tä säh­kö­ni tu­lee?

Myy­mäm­me säh­kö os­te­taan poh­jois­mai­ses­ta Nord Pool -säh­kö­pörs­sis­tä, ja on siis tuo­tet­tu Poh­jois-Eu­roo­pas­sa.

Oliko tästä vastauksesta hyötyä sinulle? Kiitos palautteestasi!