Lumo Energia

Aurinko­sähkö­järjestelmän hankinta on kannattava investointi

Aurinko­sähkö­järjestelmän hankinta on kannattava investointi

Usein aurinkopaneeleista puhuttaessa törmätään olettamukseen, että niiden hankkiminen ei olisi Suomessa taloudellisesti kannattavaa. Perehtymällä aiheeseen tämä mielikuva muuttuu kuitenkin nopeasti. Suomessa on mahdollista tuottaa lähes kaikki päivän aikana tarvittava sähkö aurinkopaneeleilla huhtikuusta syyskuuhun, mikä tekee investoinnista erittäin kannattavan.

Tässä artikkelissa laskemme, kuinka paljon aurinko­sähkö­järjestelmä maksaa, paljonko vuodessa on mahdollista saada säästöä ja mikä on aurinko­sähkö­järjestelmän takaisinmaksuaika. Esimerkkinä käytämme 6 kWp -tehoista järjestelmää.

 

Aurinkopaneelit tuottavat hyvin Suomessa

Aurinko­sähkö­järjestelmän taloudellista hyötyä laskettaessa on olennaista tietää, kuinka paljon järjestelmä kykenee tuottamaan sähköä, eli kuinka tehokas järjestelmä on kyseessä. Järjestelmän huipputeho ilmoitetaan yleensä piikkiwatteina (kWp) ja yksittäisen paneelin teho watteina (W). Vuosittainen sähköntuotto ilmoitetaan kilowattitunteina (kWh).

Yksittäisen aurinkopaneelin wattimääräinen nimellisteho lasketaan laboratorio-olosuhteissa standardin mukaisella 1 000 kWh/m2 -säteilyteholla. Tämä tarkoittaa, että aurinko säteilee neliömetrin kokoiselle alueelle 1 000 kWh yhden vuoden aikana. Yksi 300 W -tehoinen aurinkopaneeli tuottaa sähköä edellä mainituissa olosuhteissa 300 kWh vuodessa. Tällöin kahdenkymmenen 300-wattisen paneelin, eli yhteensä 6 kWp -kokoisen järjestelmän teoreettinen vuosituotto on 6 000 kWh.

Suomessa talvet ovat tunnetusti pimeitä, mutta pitkien kesäpäivien ansiosta vuosittainen säteilymäärä on meillä noin 800–1 000 kWh/m2, pohjoisessa hieman etelää vähemmän. Säteilymäärä on samaa tasoa maailman suurimman aurinkoenergian hyödyntäjän Saksan kanssa. Esimerkkinä käytetyn 6 kWp -kokoisen järjestelmän laskennallinen tuottoarvio Suomen olosuhteissa on näin ollen 5 400 kWh vuodessa. Pimeistä talvista huolimatta aurinko­sähkö­järjestelmän hankinta kannattaa siis ympäri maan.

 

Taloudellinen kannattavuus on helppo laskea

Aurinkosähköstä saatava rahallinen hyöty lasketaan yleensä sähkön keskiarvoisen hinnan perusteella. Tällä hetkellä sähkön verollinen kokonaishinta on noin 13 senttiä/kWh, kun lasketaan yhteen sähköstä maksettava hinta ja sähkön siirtohinta. Sähkön hinnat ovat jatkaneet tasaista nousuaan jo pitkään, eikä muutosta tähän ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Säästö vuodessa

Aurinkopaneeleiden avulla saatava vuosittainen säästö voidaan laskea yksinkertaisesti kertomalla järjestelmän vuosituottoarvio edellä mainitulla sähkön kokonaishinnalla. 6 kWp -tehoisen järjestelmän kohdalla laskutoimitus olisi siis seuraava:

5 400 kWh x 0,13 € = 702 € säästöä vuodessa

 

Pääoman vuosittainen tuotto

Järkevin tapa mitata hankinnan kannattavuutta on laskea siihen sijoitetun pääoman vuosittainen tuotto. Tämä voidaan laskea helposti jakamalla yllä laskettu vuosittainen säästö järjestelmän hinnalla. 6 kWp -tehoinen järjestelmä maksaa 7 660 euroa. Tällöin laskutoimitus on seuraava:

702 / 7 660 = 9,2 %

Sijoitettu pääoma, 7 660 euroa, kasvaa siis korkoa joka vuosi noin 9 prosenttia. Paneelien 25 vuoden tuotantotakuun aikana tämä tarkoittaa noin 17 600 euron tuottoa säästönä sähkölaskussa. Todennäköisesti paneelit toimivat vielä pitkään tuotantotakuun jälkeenkin.

 

Takaisinmaksuaika

Vuosittaisen säästön perusteella voidaan laskea myös, missä ajassa hankittu järjestelmä maksaa itsensä takaisin. Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla järjestelmän hinta vuosittaisella säästöllä. Laskelma on siis seuraava:

7 660 / 702 = 10,9 vuotta

Järjestelmän laskennallinen takaisinmaksuaika nykyisellä sähkön hinnalla on siis noin 10–11 vuotta, jonka jälkeen kaikki paneelien tuottama sähkö on täysin ilmaista.

Huomionarvoista on, että laskelmassa käytetty sähkön kokonaishinta tulee todennäköisesti jatkamaan vuosittaista nousuaan, mikä parantaa sijoituksen kannattavuutta entisestään. Aurinkopaneelien hankinta on paras tapa välttää verkkoyhtiöiden jatkuvien hinnankorotusten vaikutus omassa taloudessa.

Kannattaako aurinkoa seuraavaan järjestelmään investoida?

Kiinteän asennuksen lisäksi aurinkopaneelit voidaan asentaa seuraamaan aurinkoa.  Aurinkoa seuraavalla järjestelmällä voidaan saada jopa isompi vuosituotto kuin kiinteästi asennetulla järjestelmällä. Seurantajärjestelmän kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, ja on huomattava, että esimerkiksi hankintahinta ja huoltokustannukset ovat isompia. 

Suomessa noin 40–50 prosenttia kokonaissäteilystä on ilmakehästä, pilvistä ja maasta heijastuvaa hajasäteilyä. Aurinkoa seuraavien järjestelmien tuotto heikkenee pilvisellä säällä, jolloin säteily on käytännössä vain hajasäteilyä. Seurantajärjestelmän teho perustuu suoraan säteilyyn ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen, ja siksi yleinen käsitys on, että aurinkoa seuraavat järjestelmät eivät ole taloudellisesti kannattavia.

 

Sähkön myyminen takaisin sähköverkkoon

Oikein mitoitettunakin aurinko­sähkö­järjestelmä tuottaa ajoittain jonkin verran ylimääräistä sähköä silloin, kun sähköä kuluu vähemmän kuin mitä järjestelmä tuottaa. Aurinkopaneeleiden tuottamaa ylimääräistä sähköä ei voi varastoida talvea varten, joten ylituotanto kannattaa myydä takaisin sähköverkkoon, jolloin siitä saa korvauksen. Ylituotannon ostoon löytyy erilaisia sopimuksia ja eri sähköyhtiöt ostavat ylituotannon hieman eri hintaan.

Aurinko­sähkö­järjestelmää ei kuitenkaan kannata ylimitoittaa vain ajatuksenaan tienata järjestelmän ylituotannolla. Ylijäämäsähkön myynnin taloudellinen hyöty voi jäädä kolmeen senttiin, kun taas tuottamasi sähkö pienentää sähkölaskuasi jopa 13 senttiä.

Korvaus, jonka myynnistä saa, ei siis ole järkevä suhteessa investointiin. Jos järjestelmän ylimitoittaa, käytännössä takaisinmaksuaika pitenee ja jopa koko järjestelmän elinkaaren aikana saatava nettohyöty vähenee.

 

Tässä artikkelissa esitetty laskelma perustuu siihen, että kaikki kohteessa tuotettu aurinkoenergia käytetään kohteen omaan sähkönkulutukseen. Mikäli järjestelmä kuitenkin tuottaa sähköä enemmän kuin mitä pystyt itse käyttämään, ostamme järjestelmäsi ylituotannon. Näin ylituotanto ei mene hukkaan, vaan saat sähköstä reilun korvauksen, joka perustuu aina sähkön markkinahintaan. Lumo Energian asiakkaana voit hyödyntää maksamamme hyvitykset esimerkiksi talvella, kun sähkölasku on tyypillisesti korkeampi.

 

Tutustu tarjoamiimme ratkaisuihin

Takaisin Aurinko­sähkö­järjestelmän ostajan oppaaseen

Lisää artikkeleita

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–17.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

Usein kysytyt kysymykset

Sähköpostitse
[email protected]
Löydät myös vastauksia usein kysytyt kysymykset sivulta.