Myyntiehdot

Laskutusväli ja -tapa

Sähköstä laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan joka kuukausi jälkikäteen. Toteutunut kulutus määräytyy jakeluverkkoyhtiön mittausdatan perusteella. Asiakas voi valita laskutustavaksi joko sähköpostitse toimitettavan laskun (maksuton) tai postitse toimitettavan paperilaskun (maksuton). Kuluttaja-asiakas voi tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissa saatuaan ensimmäisen laskunsa (maksuton). Yritysasiakas voi vastaanottaa sähkölaskun toimittamalla Lumo Energialle ostolaskujen vastaanottamiseen vaaditun OVT-tunnuksen.

Asiakkaan maksukyvyn tarkistaminen

Pidätämme oikeuden luottotietojen tarkistamiseen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaalla ilmenee voimassa olevia maksuhäiriöitä, Lumo Energia pidättää oikeuden vaatia kohtuullista vakuutta sopimuksen aloittamiseksi. Vakuudesta ei makseta korkoa. Lumo Energialla on myös oikeus realisoida vakuus erääntyneiden sähkölaskujen kattamiseksi.

Sähkönsiirron laskuttamisesta vastaa edelleen paikallinen verkkoyhtiö.

Sopimuksen solmiminen ja peruminen

Tilausta tehdessä asiakas vastaa toimitettujen tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Lumo Energia epäilee virhettä pyrimme olemaan yhteydessä asiakkaaseen resurssien puitteissa.

Internetin kautta tehdyt tilaukset ja sopimukset katsotaan etämyynniksi, ja niihin pätee aina 14 vuorokauden maksuton peruutusoikeus. Tilauksen perumisesta tulee ilmoittaa myyjälle kirjallisesti esim. sähköpostitse. Peruutusoikeus ei päde tilanteissa, joissa sähköntoimitus on aloitettu asiakkaan toiveesta jo ennen 14 vuorokauden perumisajan umpeutumista.

Sopimusasiakirjat muodostavat myyntisopimuksen sisällön. Jos myyntisopimuksen ja siinä mainittujen dokumenttien sisällöt ovat ristiriitaiset keskenään, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

 1. Yksilölliset tuotekohtaiset sopimusehdot
 2. Sähkönmyyjän hinnastot
 3. Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot (SME 2014)

Muut ehdot

 • Valtakirjan käsittelykulu: 10 €
 • Aloitettu katkaisuprosessi sisältäen mahdollisen uudelleenkytkennän: 25 €
 • Mikäli Lumo Energian sähkösopimuksen voimaanastuminen estyy asiakkaan aikaisemman sähkönmyyntisopimuksen määräaikaiskauden johdosta, on Lumo Energialla 12 kuukautta kestävä valtuutus saattaa tilaus voimaan.
 • Kiinteä kuukausihinta kerrostaloasuntoon on rajattu tavanomaiseen kodin sähkönkäyttöön. Kerrostaloasunnossa harjoitettavaa kulutusintensiivistä toimintaa ei katsota tavanomaiseksi kodin sähkönkäytöksi ja sellaisesta veloitetaan Markkinahinta-sopimuksen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.
 • Lumo Energia ei hyvitä soitoista asiakkaalle aiheutuvia kuluja tai asiointiin varattua aikaa.
 • Tilauksen lisätietoihin tulee vain lisätä tilauksen kannalta oleellisia tietoja.
 • Asiakirja- ja selvitystyöt (hinta per alkava 30 min): 60 €
 • Lumo Energia pyrkii huomioimaan toivotun aloituspäivän, mutta ei vastaa haitasta mikäli toimitus viivästyisi.
 • Ylimääräisen suorituksen palautus ja virhesuorituksen kohdistaminen: 10 €
 • Sopimuksen määräajan päättyessä saatte tarjouksen uudesta sopimuskaudesta. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana toimittamamme hinnaston mukaisesti.

Yleiset myyntiehdot

Lumo Energia Oyj noudattaa Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014). Voit tutustua näihin sähkönmyyntiehtoihin Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla.

Tuotekohtaiset myyntiehdot

Kiinteä hinta, kerrostalo (+puolen vuoden Kaffa Roastery -kahvitilaus)

 • Määräaikainen ensimmäisen 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisuuden jälkeen 14 vrk irtisanomisaika. Irtisanomisoikeus ei koske sopimuksen alussa olevaa vuoden määräaikaisjaksoa.
 • Sisältää sähkönkäytön kerrostaloasuntoihin kiinteään kuukausihintaan (kohteet, joissa jakeluverkonhaltijan vuosikulutusarvio max. 5 000 kWh). Mahdollisesta hinnanmuutoksesta tiedotetaan asiakkaalle aina vähintään 30 vuorokautta etukäteen, esimerkiksi laskun yhteydessä tai sähköpostitse. Määräaikaisuuden aikana hinta ei kuitenkaan voi muuttua.
 • Mikäli laskutusjakso on lyhyempi kuin täysi kuukausi, tuotteelle lasketaan päiväkohtainen hinta, joka perustuu verkkosivuilla tilausvaiheessa ilmoitettuun kuukausihintaan. Esimerkiksi, jos kuukauden hinta olisi 30 € ja kuukaudessa 30 päivää, olisi päiväkohtainen hinta 1 €/päivä.
 • Mikäli sopimus on tehty muuhun kuin kerrostaloasuntoon, muuttuu sopimuksen veloitusperuste Markkinahinta-sopimukseksi, kuitenkin siten että sopimusta sitoo määräaikaiskausi. Edellämainittu ehtoo koskee myös yli 5 000 kWh/vuosi kuluttavia sähkönkäyttöpaikkoja.
 • Tilaukseen sisältyy Kaffa Roastery -kahvipaahtimon kuukausittain vaihtuva kahvi. Kahvitoimitus viedään siis samaan talouteen, missä sähkökin kulutetaan. Asiakas on oikeutettu myös kuukausittaiseen tietokirjeeseen, jossa kerrotaan kuukauden kahvinviljelijästä sekä kahvin alkuperän eettisyydestä.

Markkinahinta ja MarkkinaPlus

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
 • 14 vrk irtisanomisaika, irtisanoutuminen tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostitse
 • Sähkön kuukausittain vaihtuva hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssistä ostetun sähköenergian Suomen kuukausittaisen keskihinnan mukaan, johon lisätään sähkönmyyjän marginaali, joka on 0,6076 snt/kWh, sekä sisäänostosta muodostuvat kulut, jotka ovat 0,5 snt/kWh.

Markkinahinta tunti

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
 • 14 vrk irtisanomisaika, irtisanoutuminen tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostitse.
 • Sähkön tunneittain vaihtuva hinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin tuntikohtaisen Suomen aluehinnan mukaan. Tuntispot-sopimuksessa asiakkaan yksilöllinen sisäänostoprofiili ei muodosta erillisiä sisäänostokuluja kuluttajan maksaessa kunakin tuntina käytetystä energiasta kyseisen tunnin Suomen alueen spot-hintaa lisättynä sähkönmyyjän marginaalilla. Laskulla näkyvä energian keskihinta lasketaan kertomalla käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kunkin tunnin pörssihinnalla, laskemalla tuntiarvot yhteen ja tästä summasta osoitetaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään marginaalimme 0,23 snt/kWh + ALV 24 %. Mar­gi­naa­lim­me on 0,2852 snt/kWh si­säl­täen ar­von­li­sä­ve­ron.
 • Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.
 • Perusmaksu 2,99 euroa/kk.

1 v Määräaikainen

 • Määräaikainen, yksi vuosi.
 • Sopimuksen voi irtisanoa muuton yhteydessä 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.

6 kk Määräaikainen

 • Määräaikainen, kuusi kuukautta.
 • Sopimuksen voi irtisanoa muuton yhteydessä 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.

Seuraa unelmiasi, älä hintoja

Kuuden kuukauden määräaikainen sopimus kaikkiin kohteisiin, vaikka heti.

 • Kiinteä hinta 5,80 snt/kWh
 • Ei pitkää sitoutumista

Artikkelit

Asiakaspalvelu

Arvostamme asiakkaitamme ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, vastuullisemman sähkösopimuksen.

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: paikallisverkkomaksu

09 4272 0444 asiakaspalvelu@lumoenergia.fi