Lumo Energia

Lumo Energia AB avslutar sin verksamhet

Vi har nu informerat alla våra kunder om GNP Energy Finland Oy kommer att bli deras nya elleverantör, eller om de måste teckna ett nytt elavtal med en ny elleverantör. Kontrollera din e-post.

Vi tackar alla våra kunder. Vi är mycket ledsna för situationen och de besvär som orsakats.

Läs mer 

Arkisin ma-pe klo 9-17
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.

Lumo Energia AB upphör – alla kunder har informerats om fortsättningen

 

Till följd av den svåra situationen på elmarknaden har Lumo Energia inga förutsättningar att fortsätta sin verksamhet och kan inte längre leverera el till sina kunder efter 31.8.2022. Bolaget är under likvidation och förbereder sig för att upphöra med verksamheten.

 

"Läget på elmarknaden är nu så exceptionell och riskerna så höga att det var rätt beslut att sluta medan situationen fortfarande är bra. På detta sätt kunde vi också säkerställa en smidig övergång för majoriteten av våra kunder till en ny elleverantör och under tidigare avtalsvillkor", säger Otto Savasti, vd för Lumo Energia.

 

De flesta av Lumo Energias kunder kommer att överföras till GNP Energy Finland Oy. Tyvärr kunde dock inte alla avtal överföras till den nya leverantören och vissa kunder måste hitta en ny elleverantör senast 1.9.2022. Lumo Energia har informerat alla sina kunder om deras avtalssituation och instruerat dem om hur de ska göra.

 

Märk! Alla överenskomna leveranser av solpaneler sker på normalt sätt.

 

"Det är naturligtvis tråkigt att vår verksamhet upphörde, men samtidigt är jag verkligen nöjd med att vi för majoriteten av våra kunder hittat en så utmärkt köpare som GNP Energy. Samarbetet mellan oss har varit okomplicerat, och våra kunder kan vara säkra på att deras avtal kommer att fortsätta oavbrutet med GNP Energy", säger Savasti.

 

Fler artiklar

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–17.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Arkisin ma-pe klo 9-17
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.