Lumo Energia

Tidsbundet eller fortlöpande?

Tidsbundet eller fortlöpande?
När du jämför och söker ett nytt elavtal kan du välja mellan tidsbundna och fortlöpande elavtal. Vad skiljer dessa olika typer av elavtal från varandra – och vilket lönar det sig att välja?

 

Ett fortlöpande elavtal är ett smidigt val

Ett fortlöpande elavtal är i praktiken ett permanent val, som upphör först när du säger upp det. Du behöver alltså inte bekymra dig om när det tar slut, utan kan enkelt byta elavtal när du själv vill, utan att behöva fundera på bindningstid mm.

Ett fortlöpande elavtal kan ha ett fast elpris eller ett rörligt elpris, som är prissatt enligt marknadspris, ett s.k. börspris.

Lumo Energias fortlöpande elavtal kan när som helst bytas till ett annat elavtal och har endast två veckors uppsägningstid.

 

Fortlöpande elavtal med fast pris

Ett fast elpris innebär att du betalar samma elpris per kilowattimme varje månad. Men ett fortlöpande elavtal med fast pris innebär inte helt samma sak som ett tidsbundet elavtal med fast pris.

Vid fortlöpande elavtal, har nämligen elhandlaren rätt att justera elpriset vid behov – men måste meddela om förändringen minst 30 dagar innan. Då hinner du som kund reagera på förändringen och har chans att byta elhandlare om du inte vill godta prisändringen.

Lumo Energias Perus är ett fortlöpande avtal till fast pris.

 

Fortlöpande elavtal med rörligt elpris

Ett fortlöpande eller tillsvidare elavtal till rörligt elpris baserar sig på marknadspriset för el. Ett rörligt elpris ändrar varje månad och kan ibland skjuta drastiskt iväg såväl uppåt, som nedåt. Fördelar med ett rörligt elpris är just denna – om elpriset faller, drar du som kund genast nytta av det låga priset.

Optimera din energiförbrukning för att spara med ett rörligt avtal. Ett rörligt elpris passar bra till kunder med lägre förbrukning och också till dig som är intresserad av att följa med hur elpriset varierar dagligen – och har chans att optimera din förbrukning. När du förbrukar mindre, märks inte svängningarna så stort i elräkningen. Har hus eller villa med elvärme, rekommenderar vi att du noga följer med elprisets svängningar och att du styr din större förbrukning, som uppvärmning, till de billigaste timmarna.

Märk att det fluktuerande priset inte meddelas i förväg till kunden, eftersom det sätts varje timme eller månad och därmed kan beräknas först när månaden löpt ut. Du kan följa med elprisets svängningar på nordiska elbörsen Nord Pool eller ladda ner Fingrids applikation. Märk att priserna på Nord Pool inte inkluderar skatter och marginal till elhandlaren.

Lumo Energias Tuntispot är ett fortlöpande elavtal till rörligt elpris, som faktureras enligt timmätning. Detta innebär att i vårt timspot elavtal varierar priset varje timme efter priserna på elbörsen.

Se våra fortlöpande elavtal

 

Stabilitet och trygghet med ett tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal gäller för en viss tid och har oftast ett fastslaget elpris/kWh, som inte ändras under avtalsperioden. Ett fast elpris innebär med andra ord att elpriset inte fluktuerar månatligen, så som det gör vid ett rörligt eller fortlöpande elavtal.

Ett tidsbundet elavtal passar bra till dig som behöver noga kunna beräkna sina månatliga elkostnader. Eftersom priset är fastslaget vet du ganska bra vad du kommer att få för storlek på elräkningen; den varierar nämligen endast enligt din egen förbrukning.

 

Tidsbundet = både fastslaget elpris och fastslagen avtalstid

När du tecknar ett tidsbundet elavtal, betyder det att både du och elhandlaren binder sig till avtalet för bestämd tid och pris. Du kan inte säga upp elavtalet i förtid och elhandlaren åtar sig att erbjuda samma villkor och pris under hela avtalsperioden.

Bindningstiderna varierar från kortare till längre; vanligtvis 12 till 36 månader.

Du kan säga upp ett tidsbundet elavtal vid flytt – men inte annars. I Finland är maximigränsen för ett bindande elavtal två år, alltså 24 månader. Detta innebär att tecknar du ett tre års avtal (36 mån.) är det endast bindande under avtalets två första år. Sedan får du säga upp det och byta till ett annat om du vill. Men elbolaget binder sig att erbjuda dig samma pris även det sista året.

Uppsägningstiden är två veckor, oavsett om du avslutar avtalet vid flytt eller om det håller på att löpa ut.

Märk! När ditt tidsbundna elavtal håller på att löpa ut får du oftast ett erbjudande om ett nytt fastprisavtal i god tid. Om du inte har tecknat ett nytt elavtal innan det tidsbundna elavtalet löper ut, övergår ditt elavtal till ett fortlöpande elavtal som gäller tills du säger upp det. Du blir därför inte utan el, fastän du glömmer att förnya ditt elavtal när det löper ut!

Se våra tidsbundna elavtal

Lumo Energia AB avslutar sin verksamhet

Vi har nu informerat alla våra kunder om GNP Energy Finland Oy kommer att bli deras nya elleverantör, eller om de måste teckna ett nytt elavtal med en ny elleverantör. Kontrollera din e-post.

Vi tackar alla våra kunder. Vi är mycket ledsna för situationen och de besvär som orsakats.

Läs mer 

Frågor och svar

Vad innebär ett fortlöpande elavtal?

Ett fortlöpande elavtal är vanligtvis ett elavtal med marknadspris, vars pris bestäms enligt elbörsen Nord Pools priser. Även om priserna på elbörsen kan svänga kraftigt är börshandlad el det statistiskt sett billigaste alternativet. Har du en låg energiförbrukning är svängningarna i ditt elpris rimliga med elräkningen.

Läs mer om våra fortlöpande elavtal

Visste du? Våra elavtal till marknadspris kräver inget långt engagemang; avtalet löper ut när du säger upp det. Uppsägningstiden är endast två veckor. Uppsägning måste göras i Oma Lumo eller skriftligen, antingen via e-post eller brev, till vår kundtjänst.

Teckna ett Tuntispot-avtal

Hur kan jag uppdatera mitt fortlöpande elavtal?

Ett fortlöpande elavtal har ingen bindningstid, så detta elavtal kan snabbt och enkelt uppdateras i antingen Oma Lumo eller genom att skicka in en ny beställning.

Om du uppdaterar elavtalet med beställningsblanketten, välj Byte av elavtal under punkten Avtalssituation.

Till Oma Lumo

Vad innebär ett tidsbundet elavtal?

Det tidsbundna elavtalet gäller för vald perioden, samtidigt som priset inte ändras avtalsperioden. Du betalar alltså samma överenskomna elpris/kWh för hela bindningstiden. 

Du får ett erbjudande om ny avtalsperiod senast en månad innan avtalet löper ut. Om du inte bekräftar eller tackar nej till erbjudandet övergår det tidsbundna elavtalet automatiskt till ett fortlöpande elavtal enligt den prislista vi tillhandahållit. Elavtal som gäller tills vidare har 14 dagars uppsägningstid.

Teckna fast elavtal

Vad händer när mitt tidsbundna elavtal löper ut?

Du får ett erbjudande om en ny avtalsperiod minst en månad före avtalet löper ut. Du måste godkänna erbjudandet för att få det nya avtalet och priset. Om du inte godkänner eller reagerar på den nya offerten, fortsätter ditt tidsbundna elavtal som ett fortlöpande elavtal till aktuellt pris. Fortlöpande elavtal har 14 dagars uppsägningstid.

Väljer du att byta elbolag i samband med att ditt elavtal löper ut, sköts uppsägningen automatiskt av det nya elbolaget och ditt valda nya elavtal börjar löpa efter att det nuvarande löpt ut. Byt gärna i god tid, minst två veckor innan.

Hur förnyar jag mitt tidsbundna elavtal?

Du får ett erbjudande om ny avtalsperiod senast en månad innan avtalet löper ut. Om du inte bekräftar eller tackar nej till erbjudandet övergår det tidsbundna elavtalet automatiskt till ett fortlöpande elavtal enligt den prislista vi tillhandahållit. Elavtal som gäller tills vidare har 14 dagars uppsägningstid.

Du kan också förnya ditt tidsbundna elavtal genom att använda vårt beställningsformulär eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om du använder beställningsformuläret, välj Byte av elavtal under Avtalssituation.

Förnya ditt elavtal

[email protected]

Fler artiklar

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–17.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Arkisin ma-pe klo 9-17
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.