Lumo Energia

Vad är dina totala elkostnader?

Vad är dina totala elkostnader?
När elräkningen kommer, skakar du bara på huvudet och betalar den utan dess mer reflektion? Är det viktigaste för dig att lampan tänds när du trycker på avbrytaren och att ugnen blir varm när det behövs? Oavsett är det smart att kolla på elräkningen när den kommer och uppmärksamma vad det är du betalar för och vilka avgifter och delar som ingår dina totala elkostnader. En medveten konsument kan nämligen påverka på slutsumman av sin elräkning och den totala elkostnaden.
 

Elräkning vs totala elkostnader

Vad är alltså skillnaden mellan att snacka om elräkning och totala elkostnader? Elbolaget fakturerar dig för elen du använder hemma, medan elnätsbolaget fakturerar dig för överföringen av elen. Det bra att komma ihåg att dessa sammanlagt utgör dina totala elkostnader. Elbolagets elräkning utgör alltså endast en del av dina totala elkostnader.

Totala elkostnader

Vem fakturerar vad?

Elbolagets elräkning innehåller

Elnätsbolagets faktura brukar innehålla

Elpris

Priset för elen du använder anges i cent per kilowattimme, cent/kWh. Hur mycket du betalar för din el, beror på hurdant elavtal du har. Du kan köpa din el till ett fast eller rörligt kWh-pris.

Vanligtvis betalar du också en månatlig grundavgift för ditt elavtal. Grundavgiften varierar enligt elbolag, men oftast handlar det om några euro upptill fem euro.

Du kan själv välja elbolag och konkurrensutsätta ditt elavtal för att få billigare el. Hur mycket du betalar för din el varje månad, beror såväl på ditt elpris som din egen förbrukning. Logiskt nog betyder detta att ju mer du använder, desto större blir elräkningen. Om du vill minska din elräkning, lönar det sig att tänka på hur du kan spara energi eller förminska din förbrukning.

Pris för överföring

El överförs från kraftverk (produktionsanläggningar) till dig via elnätet. Detta kallas elöverföring.

Överföringen av el är alltid det lokala nätbolagets ansvar, vilket bestäms av var du bor. Det är alltså nätbolaget, som äger kablarna som överför eller leder elen hem till dig. Du kan bara byta nätbolag genom att flytta till ett annat område med ett annat nätbolag. Ett nätbolag kan alltså inte konkurrensutsättas.

Nätbolaget bestämmer priset på elöverföring i sitt område. Överföringspriset består av ett kilowatt-timmespriset och en månadsavgift. Se närmare prislista på ditt nätbolags hemsida.

Överföringspriset på el kommer ofta upp under diskussion. Nätbolaget ansvarar utöver elöverföringen också för mätningen av din energiförbrukning och för att förmedla mätningsinformationen till elbolaget, alltså din elleverantör. Dessutom sköter nätbolaget om att elnätet hålls i skick och förnyas vid behov och bl.a. röjer upp efter en storm. Överföringsavgifterna är till för att nätbolaget ska kunna sköta dessa uppgifter och garantera att det inte blir avbrott i strömöverföringen.

Märk! Du betalar också för överföringen enligt använda kilowattimmar. Om du vill ha en lägre överföringskostnad är det värt att tänka på hur du kan förminska din elförbrukning.

Skatter

Elbolagets elräkning inkluderar också lagstadgade skatter. Du betalar 24 % mervärdesskatt (moms) för el. Vanligtvis ingår momsen i elpriset, som elbolaget anger.

Du betalar också mervärdesskatt för överföringen på nätbolagets räkning. Utöver moms, fakturerar nätbolaget också energiskatten, som utgörs av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift.

 

Vad annat påverkar min totala elkostnad?

Utöver elpris och månadsavgift, överföringsavgifter och energiskatt påverkar möjliga frivilliga tillval och tilläggstjänster slutsumman för din totala elräkning. Tillval och tilläggstjänster är bl.a. bytesrätt, fakturering enligt kvartal och fossilfri energikälla, som EKOenergi.

Har du låg förbrukning är det värt att kolla om du hittar ett elavtal utan månadsavgift eller med låg månadsavgift, för denna kan snabbt utgöra en stor andel av din elräkning.

 

Varför får jag två elräkningar?

Elleverantören fakturerar dig för din elförbrukning på sig egen räkning, medan nätbolaget i sin tur fakturerar dig för elöverföringen på sin räkning. Om du köper din el av samma bolag som överför elen inom ditt bostadsområde, får du oftast endast en räkning som inkluderar dessa kostnader.

Har du frågor om elräkningen och fakturering? Kolla in vår sida Elräkning och betalning och våra Frågor och svar.

 

Hur kan jag påverka min egen elräkning?

1) Välj det elavtal som passar din bostad och livssituation bäst

Trots att t.ex. el till marknadspris (börsel, ett rörligt elpris) inte alltid är det bästa valet för ett hus/villa med elvärme, kan det vara ett bra alternativ om du har möjlighet att styra elförbrukningen till de billigare timmarna. Börsel passar också bra vid lägre förbrukning och i mindre lägenheter. Vid mindre förbrukning brukar inte svängningarna på elmarknaden bli så stora i elräkningen.

2) Minska din energianvändning och spara energi

Använd mindre el, så får du både en mindre elräkning och överföringsräkning. 

El till aktuellt pris

I Tuntispot-avtalet varierar elpriset varje timme enligt priserna på elbörsen Nord Pool. Elavtalet passar speciellt för små lägenheter såväl som för dig som är intresserad av att hålla koll på elpriserna.

  • Rörligt kWh-pris med timmätning
  • Spara genom att styra din elförbrukning till de billigaste timmarna
  • Marginal 1,25 cent/kWh

Frågor och svar

Hur läser jag av min elräkning och vad innehåller den?

Hur läser jag av min elräkning och vad innehåller den?

Följande uppgifter framgår av fakturan: fakturanummer, förfallodatum och referens samt dina egna kontaktuppgifter och ditt kundnummer.

På fakturan hittar du även anläggningsadress och information om ditt elavtal såsom avtalsnamn, giltighetstid och faktureringsmetod.

Det framkommer också hur mycket el du har förbrukat (kWh) och under vilken tidsperiod förbrukningen har uppmätts. Enhetspriset berättar vad du betalar för din el.

På fakturan framkommer också i detalj hur stor andel momsen utgör, samt slutsumman utan moms.

Märk! Fakturaspecifikationen visar den faktiska elförbrukningen, inte mätarställningen.

Hur ofta får jag en elräkning?

El faktureras varje månad i efterskott om inte annat avtalats. Faktisk förbrukning bestäms utifrån nätbolagets mätdata.

Som en tilläggstjänst kan du även välja att bli fakturerad var tredje månad, mot en extra avgift på 3,40 €/månad.

 

Märk! Vi skickar ingen faktura till kunder om det totala beloppet är mindre än fem euro. Med låg elförbrukning, t.ex. i en sommarstuga, kan det hända att du inte får någon räkning på lång tid. Beloppet som ska faktureras överförs automatiskt till nästa faktura, vilken skickas först när beloppet överstiger mer än fem euro.

Varför får jag två elräkningar?

Elförsäljaren fakturerar dig för din elförbrukning med din egen faktura. Nätbolaget däremot fakturerar dig för elöverföringen med sin egen faktura.

Vilka faktureringsmetoder finns tillgängliga?

Du kan välja att få din faktura som e-faktura direkt till din nätbank, via e-post eller som pappersfaktura. Du kan ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank efter att du fått din första faktura från oss.

Alla faktureringsmetoder är kostnadsfria. Vi skickar en elräkning varje månad.

Vad påverkar elpriset?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan, samt många andra faktorer som väder och vind, vattentillgång, störningar i kärnkraftsproduktionen, industriella förhållanden, bränslepriser, efterfrågan utomlands och valutakurser. Elpriserna påverkas också av utvecklingen på de finansiella marknaderna och det politiska läget. Under vintermånaderna stiger oftast elförbrukningen och elpriserna över hela landet, medan de på sommaren vanligen sjunker.

Priset som en elanvändare i slutändan betalar för sin el består av tre delar: priset på elnätet (elöverföring) och den energiskatt som elnätsföretaget fakturerar och själva elpriset som faktureras av elbolaget.

Hur sparar jag energi?
  • Justera temperaturen i ditt hem till svalare – en grad lägre temperatur kan minska energiförbrukningen med 5 %.
  • Släck självklart lampan när du lämnar rummet och håll inte apparater i stand-by-läge. 
  • Ställ in rätt temperatur i såväl kyl (+4) som frys (-18). Tänk på att dammsuga bakom av vitvarorna och frosta av frysen en gång om året.
  • Tvätta inte halvfulla maskiner, utan fyll tvättmaskinen helt och tvätta i låg temperatur. Hängtorka istället för att torktumla om du kan.
  • Välj energisnål belysning, som LED-lampor hellre än halogen.
Fler artiklar

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Vardagar mån.–fre. kl. 9–18
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.