Lumo Energia

Termer för el och elavtal

Termer för el och elavtal

Energimyndigheten (Energiavirasto)

Energimyndigheten reglerar och främjar driften av energimarknaden, utsläppsminskningar, energieffektivisering och användningen av förnybar energi. De är en myndighet under ekonomi- och arbetsministeriet.

 

Fast pris, ofta även tidsbundet

Ett tidsbundet elavtal med fast pris innebär att priset/kWh är fastslaget när du tecknar elavtalet och detta pris ändras inte under avtalsperioden – oavsett eventuella upp- och nedgångar på elmarknaden. Därför är fastprisavtal mycket populära och trygga alternativ om det är viktigt att veta hur mycket du betalar för din el varje månad. Se våra tidsbundna elavtal.

 

kWh eller kilowattimme

En kilowattimme (kWh) är ett mått på hur mycket energi en enhet använder per timme, och som sådan används den som en måttenhet i prissättningen av el. Med andra ord, en enhet med effekten 1 kW (kilowatt) förbrukar 1 kWh el när den är på i 1 timme. Med 1 kWh är det till exempel möjligt att torka håret i 30 minuter eller ladda telefonen hundra gånger.

 

Marknadsbaserat eller rörligt pris, ofta fortlöpande

Lumo Energia säljer el, som köpts från elmarknaden, till sina kunder. Priset på el på elbörsen formas efter utbud och efterfrågan och varierar dagligen. Konsumenten kan dra nytta av de konstanta prisfluktuationerna vid val av rörligt pris. Observera att prissättningen av marknadsbaserade elavtal alltid baseras på det rörliga spotpriset i användningsområdet. Försäljarens marginal samt inköpskostnader läggs alltid till elpriset. Se våra elavtal till rörligt elpris.

 

Nord Pool, elbörsen

Nord Pool är en nordisk elbörsmarknad som samlar elproducenter, mäklare och köpare. På elmarknaden säljer producenter sin energiproduktion till intresserade köpare.

 

Förnybar energi

Förnybar energi betyder energi som produceras från förnybara energikällor. Sol-, vind- och vattenkraft används som förnybara energikällor. Observera att alla förnybara resurser inte nödvändigtvis anses vara hållbara t.ex. torv. Läs mer om förnybara energikällor.

 

Spotpris

Spotpris betyder elpriset per timme för el som handlas nästa dag på elbörsmarknaden. På elmarknaden rapporterar producenter och köpare dagligen till vilket pris och hur mycket de är villiga att antingen köpa eller sälja el på timbasis. Spotpriset bestäms i skärningspunkten mellan köparens och säljarens bud. Observera att när ett elbolag säljer marknadsbaserad (rörligt prissatt) el till konsumenten kommer de att lägga till skatt och en provision på spotpriset. 

 

Överföring av el

Överföring av el innebär att producerad el distribueras, över kraftledningar, till det lokala distributionsnätet (lokalt elnät) i bebyggda områden. Avgiften för detta debiteras av nätbolaget.

 

Använd el när det är som billigast!

Utnyttja prisvariationen på elmarknaden till din egen fördel! Med Tuntispot betalar du timme för timme enligt elpriset på elbörsen.

  • Timspotpris + marginal 1,25 cent/kWh
  • Månadsavgift 0 €/mån.
Fler artiklar

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Vardagar mån.–fre. kl. 9–18
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.