Lumo Energi

Kundtjänst

På denna sida finns svar på de vanligaste frågorna från våra kunder. Du kommer snabbast fram genom att se igenom ofta ställda frågor på denna sida, kanske hittar du svaret på din fråga där!

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med saker som du funderar på. Om du har ett brådskande ärende, ring numret 09 4272 0444. I annat fall rekommenderar vi att skicka e-post till adressen kundtjanst@lumoenergia.fi

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen kundtjanst@lumoenergia.fi.

Ofta frågat (FAQ)

Hur får jag e-faktura?

Du kan ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank i samband med betalningen av fakturan. Andra faktureringsalternativ är pappersfaktura (avgiftsfri) eller e-postfaktura (avgiftsfri).

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Säger ni upp mitt gamla elavtal när jag ingår ett elavtal med er?

Vi säger upp ditt gamla avtal på den adress, där du tecknar ett nytt avtal med oss. Även om avtalet är i en annan persons namn för närvarande, säger vi också i så fall upp det.

Om du har ett avtal på en annan adress, till exempel vid en sommarstuga eller på din gamla adress, säger vi inte upp det om avtalet inte är hos oss. Kom ihåg att säga upp ett sådant avtal separat med din nuvarande elförsäljare.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Jag är på väg att flytta, hur ska jag göra?

Elavtalet är alltid kopplat till en viss adress. När du flyttar till en ny bostad är det bra att teckna ett elavtal redan två veckor innan flytten, om det bara är möjligt. På det viset försäkrar du dig om att elektriciteten är påkopplad genast när du flyttar. När du ingår ett elavtal med användning av vår beställningsblankett, välj alternativet “Jag ingår ett avtal för en adress, där jag inte har ett avtal sedan tidigare” under punkten Avtalssituation. Om du behöver få avtalet att gälla tidigare än om fem dygn, kontakta vår kundtjänst per e-post eller telefon.

Om du redan är kund hos Lumo Energia och vill fortsätta ditt nuvarande avtal på en ny adress, behöver du i samband med flytten endast meddela vår kundtjänst om din flytt och vi överför ditt elavtal till den nya adressen.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Jag vill flytta över mitt avtal med en annan elleverantör till er, hur ska jag göra?

Om du är kund hos en annan elförsäljare, kan du lätt skaffa el till dit hem från oss. Vi säger upp ditt gamla avtal. Du beaktar väl att ett nytt avtal kan inledas först efter en övergångsperiod på 15 dygn. Detta gäller även ett tidsbundet avtal. Om ditt nuvarande elavtal är tidsbundet och den angivna tiden går ut efter mer än 15 dygn, kan vi inleda vårt avtal efter att den angivna tiden gått ut.

När du gör beställningen med vår beställningsblankett, välj alternativet “Jag byter elförsäljare i min nuvarande bostad”.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Jag vill byta elförsäljare och anlita er, men jag vet inte när mitt nuvarande tidsbundna avtal går ut

Kontakta ditt befintliga elförsäljningsbolag och ta reda på informationen av dem. Om du inte vet vilket bolag som levererar el till dig ska du kontakta det lokala elöverföringsbolaget. De har alltid aktuell information om ditt nuvarande elförsäljningsbolag.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Hur kan jag uppdatera mitt nuvarande avtal?

Du behöver inte göra en ny beställning för att uppdatera ditt avtal. Du kan göra uppdateringen genom att välja alternativet “Byte av produkt (befintligt avtal med Lumo Energia)” i punkten Avtalssituation. Du kan även kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post så uppdaterar vi ditt avtal på det sätt du önskar.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Det är länge sedan jag fått en faktura, vad beror det på?

Vi skickar ingen faktura till kunden om slutsumman är under fem euro. Vid liten elförbrukning, till exempel vid en sommarstuga, kan det gå så att du inte får någon faktura under en lång tid. Beloppet som ska faktureras överförs alltid till följande faktura och fakturan skickas när faktureringsbeloppet överstiger fem euro.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Kan jag själv påverka faktureringssättet?

Vi skickar elräkningen varje månad. Du kan själv välja om du vill ha din faktura per e-post (avgiftsfri) eller som pappersfaktura (avgiftsfri). Du kan även ingå avtal om e-faktura i din nätbank efter att du har fått din första faktura från oss.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Hur utformas slutbeloppet på min elräkning?

I Finland består slutsumman på elräkningen av fem element, dessa är mervärdesskatt, elskatter, överföringskostnader för el i elnätet samt pris och försäljningskostnader för elenergi. De genomsnittliga överföringskostnaderna för el och skatterna utgör cirka hälften av din elräkning.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Hur fastställs elpriset?

Lumo Energia köper all den el som företaget säljer på den nordiska elbörsen Nord Pool, där priset på el bestäms direkt på basis av utbud och efterfrågan. På elbörsen säljer producenterna sin egen produktion till intresserade köpare. Elpriset fastställs när köparens och säljarens anbud möts.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Varför syns inga mätarvärden på fakturan?

En betydande del av elanvändningen i Finland är så kallade timmätta användarplatser. Detta innebär att när elmätarna övergått till timavläsning, söks inga mätvärden från mätaren längre. Den information om timförbrukning som erhållits från mätaren anger förbrukningen enligt vilken kunden debiteras. I detta fall används mätarvärdet inte och framgår därför inte av fakturan.

Elförbrukningen som baserar sig på timmätning meddelas separat för varje månad som ska faktureras. Faktureringsperioden börjar den sista dagen i månaden kl. 00.00 och pågår fram till den sista dagen i följande månad kl. 23.59. Du kan jämföra förbrukningen med mätarvärdena genom att avläsa värdet första dagen i månadsskiftet från mätarens display. Skillnaden mellan på varandra följande värden är samma som förbrukningen för månaden i fråga. Om du behöver ett mätarvärde, kan det alltid fås från överföringsbolaget.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Inkoppling av el, elöverföring och fakturering av det

För dessa saker ansvarar ditt lokala elöverföringsbolag. Kontakta vid behov deras kundtjänst.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Kan en minderårig ingå ett elavtal i eget namn?

Elavtal kan endast ingås i en myndig persons namn. När det gäller en minderårig person ska avtalet ingås till exempel i vårdnadshavarens namn. Den person som tecknat ett avtal ska vara myndig det datum avtalet träder i kraft.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Hur kan jag säga upp mitt elavtal?

Lumo Energias avtal som gäller tills vidare har två veckors uppsägningstid. I samband med flytt kan elavtalet sägas upp samtidigt som du ingår ett nytt avtal.

Om du inte behöver något nytt avtal kan du enkelt säga upp ditt avtal genom att skicka e-post till vår kundtjänst på adressen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!
Varifrån kommer min elektricitet?

Den el som vi säljer köps från den nordiska elbörsen Nord Pool och är alltså producerad i Nordeuropa.

Hjälpte detta svar dig? Tack för din feedback!