Lumo Energia
Frågor och svar

Faktura & betalning

Hur läser jag av min elräkning och vad innehåller den?

Hur läser jag av min elräkning och vad innehåller den?

Följande uppgifter framgår av fakturan: fakturanummer, förfallodatum och referens samt dina egna kontaktuppgifter och ditt kundnummer.

På fakturan hittar du även anläggningsadress och information om ditt elavtal såsom avtalsnamn, giltighetstid och faktureringsmetod.

Det framkommer också hur mycket el du har förbrukat (kWh) och under vilken tidsperiod förbrukningen har uppmätts. Enhetspriset berättar vad du betalar för din el.

På fakturan framkommer också i detalj hur stor andel momsen utgör, samt slutsumman utan moms.

Märk! Fakturaspecifikationen visar den faktiska elförbrukningen, inte mätarställningen.

Om det behövs, hur kan jag komma överens om förlängd betalningstid?

Om du behöver mer betalningstid och behöver skjuta upp fakturans förfallodatum, vänligen kontakta vår kundtjänst.

[email protected]

Hur ändrar jag min faktureringsadress?

Meddela oss din nya faktureringsadress via e-post så uppdaterar vi din information.

[email protected]

Var kan jag ange en ny e-postadress eller ett nytt telefonnummer?

Maila oss din nya e-postadress och/eller telefonnummer så uppdaterar vi din information.

[email protected]

Vilka faktureringsmetoder finns tillgängliga?

Du kan välja att få din faktura som e-faktura direkt till din nätbank, via e-post eller som pappersfaktura. Du kan ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank efter att du fått din första faktura från oss.

Alla faktureringsmetoder är kostnadsfria. Vi skickar en elräkning varje månad.

Hur fixar jag e-faktura?

Du kan ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank efter att du har fått din första faktura från oss. Du kan aktivera e-fakturan genom att ange referensnummer för en valfri Lumo Energia-faktura.

Andra faktureringsalternativ är pappers- eller e-postfaktura. Alla faktureringsmetoder är kostnadsfria. Vi skickar en elräkning varje månad.

Hur ofta får jag en elräkning?

El faktureras varje månad i efterskott om inte annat avtalats. Faktisk förbrukning bestäms utifrån nätbolagets mätdata.

Som en tilläggstjänst kan du även välja att bli fakturerad var tredje månad, mot en extra avgift på 3,40 €/månad.

 

Märk! Vi skickar ingen faktura till kunder om det totala beloppet är mindre än fem euro. Med låg elförbrukning, t.ex. i en sommarstuga, kan det hända att du inte får någon räkning på lång tid. Beloppet som ska faktureras överförs automatiskt till nästa faktura, vilken skickas först när beloppet överstiger mer än fem euro.

Varför får jag två elräkningar?

Elförsäljaren fakturerar dig för din elförbrukning med din egen faktura. Nätbolaget däremot fakturerar dig för elöverföringen med sin egen faktura.

Vad utgör grunden för mina elkostnader?

I Finland består kostnaderna för elanvändningen av fem delar: moms, energiskatt, överföringskostnader för el i elnätet, elpris och försäljningskostnader.

I genomsnitt täcker kostnader för elöverföring och skatter ungefär hälften av kostnaden för att använda din el.

El & elavtal

Vad gör jag om jag behöver ett elavtal genast?

Du kan teckna elavtal på vanligt sätt på vår hemsida. Ange ditt önskemål om en snabbstart i kommentarsfältet på beställningsformuläret. Vår kundrådgivare tar hänsyn till dina önskemål och påbörjar avtalet så tidigt som möjligt.

Beroende på elnätbolag kan elen fortfarande vara påkopplad, trots att den tidigare invånaren redan har flyttat ut. Då sköter vi saken genom att fixa ett nytt elavtal till anslutningen. Om elen redan är avstängd krävs en ny anslutning från nätbolaget.

Märk! Var beredd att betala en extra avgift för snabb anslutning.

Handla genast, så får vi din el kopplad som snabbast samma dag!

Vad har jag för elavtal?

Alla Lumo Energias kunder har möjlighet att kontrollera sin information och elavtal i Min Lumo-tjänsten. I Min Lumo kan du även bekvämt t.ex. kontrollera din elräkning, se hela din faktureringshistorik och hålla koll på din elförbrukning.

Aktivera tjänsten och skapa ett konto på oma.lumoenergia.fi. För att logga in behöver du ditt kundnummer och samma e-postadress som du uppgivit åt oss.

Till Min Lumo

Vad innebär ett tidsbundet elavtal?

Det tidsbundna elavtalet gäller för vald perioden, samtidigt som priset inte ändras avtalsperioden. Du betalar alltså samma överenskomna elpris/kWh för hela bindningstiden. 

Du får ett erbjudande om ny avtalsperiod senast en månad innan avtalet löper ut. Om du inte bekräftar eller tackar nej till erbjudandet övergår det tidsbundna elavtalet automatiskt till ett fortlöpande elavtal enligt den prislista vi tillhandahållit. Elavtal som gäller tills vidare har 14 dagars uppsägningstid.

Teckna fast elavtal

Hur förnyar jag mitt tidsbundna elavtal?

Du får ett erbjudande om ny avtalsperiod senast en månad innan avtalet löper ut. Om du inte bekräftar eller tackar nej till erbjudandet övergår det tidsbundna elavtalet automatiskt till ett fortlöpande elavtal enligt den prislista vi tillhandahållit. Elavtal som gäller tills vidare har 14 dagars uppsägningstid.

Du kan också förnya ditt tidsbundna elavtal genom att använda vårt beställningsformulär eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om du använder beställningsformuläret, välj Byte av elavtal under Avtalssituation.

Förnya ditt elavtal

[email protected]

Vad innebär ett fortlöpande elavtal?

Ett fortlöpande elavtal är vanligtvis ett elavtal med marknadspris, vars pris bestäms enligt elbörsen Nord Pools priser. Även om priserna på elbörsen kan svänga kraftigt är börshandlad el det statistiskt sett billigaste alternativet. Har du en låg energiförbrukning är svängningarna i ditt elpris rimliga med elräkningen.

Läs mer om våra fortlöpande elavtal

Visste du? Våra elavtal till marknadspris kräver inget långt engagemang; avtalet löper ut när du säger upp det. Uppsägningstiden är endast två veckor. Uppsägning måste göras i Oma Lumo eller skriftligen, antingen via e-post eller brev, till vår kundtjänst.

Teckna ett Tuntispot-avtal

Teckna ett Markkina Plus-avtal

Har ni elavtal med bytesrätt?

Vi erbjuder bytesrätt, som en avgiftsbelagd tilläggstjänst, vilken ger dig rätt att ingå ett nytt tidsbundet avtal under din pågående avtalsperiod. Bytesrätten faktureras månatligen i samband med elräkningen.

  • Vid ett 6- eller 12-månaders tidsbundet elavtal kan bytesrätten utnyttjas en gång under avtalstiden.
  • Vid ett 24-månaders tidsbundet kontrakt kan bytesrätten utnyttjas en gång på 12 månader.

Läs mer om bytesrätt

Kontakta vår kundservice, när du vill använda bytesrätten.

[email protected]

 

Vad påverkar elpriset?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan, samt många andra faktorer som väder och vind, vattentillgång, störningar i kärnkraftsproduktionen, industriella förhållanden, bränslepriser, efterfrågan utomlands och valutakurser. Elpriserna påverkas också av utvecklingen på de finansiella marknaderna och det politiska läget. Under vintermånaderna stiger oftast elförbrukningen och elpriserna över hela landet, medan de på sommaren vanligen sjunker.

Priset som en elanvändare i slutändan betalar för sin el består av tre delar: priset på elnätet (elöverföring) och den energiskatt som elnätsföretaget fakturerar och själva elpriset som faktureras av elbolaget.

Vem ansvarar för frågor som rör elanslutning, elöverföring och dess debitering?

Det lokala nätbolaget ansvarar för dessa ärenden. Kontakta deras kundtjänst vid behov.

Vad betyder de olika namnen for energikällorna och hur skiljer de sig åt?

Mix innebär el av obekräftat ursprung. År 2020 var fördelningen av el av obekräftat ursprung följande: kärnkraft 39,8 %, fossila energikällor och torv 31,3 % och förnybara energikällor 28,9 %.

Fossilfri el är av sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. El kan produceras med en eller flera av dessa produktionsmetoder.

EKOenergi är el producerad från förnybara energikällor certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. Vid produktion av EKOenergi ägnas särskild uppmärksamhet åt miljöpåverkan från elproduktionsanläggningar. EKOenergin vi säljer är vindkraft och dess ursprung är verifierat med ursprungsgarantier.

Vi rekommenderar att alla våra kunder väljer förnybara energikällor som ursprung för elen.

Läs mer om hur elektricitetens ursprung skiljer sig åt

Hur bildas marknadspriset i Nord Pool?

På den nordiska elbörsen Nord Pool (den så kallade grossistmarknaden för el) säljer och köper elproducenter och mellanhänder el till spotpris.

Det vanligaste sättet att köpa och sälja el är till nästa timmes elpris per timme. Det innebär att köpare och säljare kommer överens om priserna på morgondagens el en timme i taget. Varje dag meddelar köparen hur mycket el hen planerar att köpa imorgon och till vilket pris. Samtidigt kommer elproducenterna att meddela hur mycket el de planerar att producera i morgon och till vilket pris. Elbörsen stänger varje dag klockan 13.00.

Vid köp och försäljning av el på dagen innan marknaden krävs noggrann planering, och oväntade händelser kan förändra omständigheterna. Av denna anledning har Nord Pool även en marknad där köpare och säljare kan köpa el i realtid, timme för timme: en intradagsmarknad.

Tillsammans bestämmer de två ovan nämnda marknadspriserna det så kallade spotpriset. Spotpriset styr till vilket pris el säljs till kunder. I börshandlade elavtal läggs alltid moms på 24 % och elsäljarens marginal till spotpriset. Se spotpriset på Nord Pools hemsida.

Vad har det genomsnittliga elpriset i Nord Pool varit under de senaste månaderna?

Nedan ser du månadens spotpris enligt elbörsen Nord Pool för de senaste 6 månaderna.

  • November 2021: 10,65 cent/kWh
  • December 2021: 23,98 cent/kWh
  • Januari 2022: 13,23 cent/kWh
  • Februari 2022: 10,05 cent/kWh
  • Mars 2022: 10,72 cent/kWh
  • April 2022: 9,84 cent/kWh

Priserna ovan inkluderar MOMS 24 %. Märk! Kollar du priserna direkt på Nord Pools sidor, inkluderar dessa inte mervärdesskatt.

Varför välja ett Hybrid-avtal på 2 år istället för ett vanligt 2-årigt tidsbundet elavtal?

Med ett Hybrid-avtal kan du få el lite billigare än med ett vanligt 2-årigt tidsbundet elavtalt. Trots detta måste du komma ihåg att priset på börshandlad el varierar från månad till månad, och faktureringspriset för varje månad är inte klart förrän i slutet av månaden. Så du måste vara beredd att ta en liten risk för att få ett billigare pris.

Flytt

Jag ska flytta, hur gör jag med elavtalet?

Elavtalet är alltid kopplat till en specifik adress. Vid flytt till en ny ort är det bra att teckna om ditt elavtal två veckor innan flytten. Detta garanterar att elen är på när du flyttar.

När du tecknar ett elavtal online väljer du "Jag tecknar elavtal till en adress där jag inte har något tidigare elavtal" i Avtalssituation på beställningsformuläret. Om du vill att avtalet ska börja om snabbare än om 5 dagar anger du önskat startdatum i fältet för ytterligare information på beställningsformuläret. Vi kommer att försöka ta hänsyn till dina önskemål.

I praktiken upphör ditt gamla elavtal när du flyttar.

  • Om du har ett fortlöpande elavtal med oss ​​behöver du bara meddela vår kundtjänst så förnyar vi avtalet på din nya adress.
  • Har du ett tidsbundet elavtal med oss ​​börjar det om på din nya adress. Du kan själv teckna ett nytt avtal online eller kontakta vår kundtjänst.

[email protected]

 

Vad gör jag om jag har glömt att ge er min nya adress?

Teckna ett elavtal normalt på vår hemsida. Om du behöver få elavtalet att börja omgående ska du skriva en begäran om snabbstart i kommentarsfältet på beställningsformuläret. Vår kundrådgivare tar hänsyn till din önskan och påbörjar avtalet så tidigt som möjligt.

Beroende på elnätsbolag kan elen fortfarande vara på trots att den tidigare invånaren redan har flyttat ut. Om så är fallet tar vi hand om saken genom att fixa ett nytt elavtal för anslutningen. Om elen redan är avstängd krävs en ny anslutning från nätbolaget.

Märk! Var beredd att betala en extra avgift för en snabbt installerad anslutning.

Handla omedelbart så kopplar vi din el så snabbt som möjligt, kanske till och med under samma dag!

PS. Kom ihåg att avsluta ditt elavtal på din gamla adress om du inte redan gjort det.

Vad händer med mitt tidsbundna elavtal när jag flyttar?

Ett tidsbundet elavtal upphör alltid när du flyttar och samma avtal kan inte fortsätta på din nya adress. Om du vill fortsätta som kund hos oss måste du göra ett nytt elavtal för ditt nya hem.

När du flyttar ska du alltid avsluta ditt gamla elavtal. Uppsägningstiden är 14 dagar. Avsluta alltid ditt elavtal skriftligt, i första hand i Min Lumo eller via e-post.

Säga upp elavtal

När och hur kan jag säga upp mitt elavtal?

Säg alltid upp ditt elavtal skriftligen, gärna i Min Lumo eller per e-post. Vi tar inte emot uppsägningar per telefon. 

Till Min Lumo

[email protected]

Lumo Energias fortlöpande elavtal har två veckors uppsägningstid. 

Ett tidsbundet elavtal kan sägas upp vid flytt med två veckors uppsägningstid.

Måste jag säga upp mitt gamla kontrakt själv?

Vi säger upp ditt gamla elavtal för din räkning på den adress, till vilken du gör ett nytt elavtal med oss. Vi säger också upp elavtalet, även om det för närvarande är i en annan persons namn.

Om du har ett elavtal på en annan adress, till exempel din sommarstuga eller din gamla adress, säger vi upp det åt dig endast om avtalet är gjort med oss. Observera att du i det här fallet måste göra en uppsägning i Min Lumo eller via e-post. Om elavtalet har gjorts med ett annat elbolag, måste du se till att säga upp detta elavtal separat för ditt nuvarande elbolag.

Till Min Lumo

[email protected]

Vad gör jag om jag vill säga upp mitt elavtal som jag tecknat online?

Elavtal som tecknas på nätet klassas som distansförsäljning och har alltid 14 dagars ångerrätt. Uppsägning av avtalet ska meddelas oss skriftligen antingen per e-post eller brev.

[email protected]

Märk! Ångerrätten gäller inte i situationer där elförsörjningen har påbörjats på din begäran innan 14 dagars ångerfristen har löpt ut.

Min Lumo

Hur skapar jag ett konto till Min Lumo-servicen?

Aktivera dina egna sidor genom att skapa ett konto på oma.lumoenergia.fi. För att logga in behöver du ditt kundnummer, personnummer och den e-postadress du har uppgett till oss.

Till Min Lumo

Vilka saker kan jag göra på mina sidor?

Min Lumo-tjänsten är tillgänglig för alla Lumo Energias kunder. På dina egna sidor kan du enkelt kontrollera din elräkning och din egen kundinformation, samt uppdatera  eller säga upp ditt elavtal. Dessutom ser du din faktureringshistorik och vilken typ av elavtal du har. Du kan också övervaka din elförbrukning.

Till Min Lumo

Jag har glömt mitt lösenord till Min Lumo. Hur får jag ett nytt?
Hur uppdaterar jag lösenordet för mitt Min Lumo-konto?

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Vardagar mån.–fre. kl. 9–18
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.