Beställning av elavtal

Vald produkt

Tidsbundet 1 år

Tidsbundet 1 år

8,99 cent/kWh + 3,90 €/mån. Månadsavgift 0 € de första 3 mån.

Läs mer

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Anläggningsadress

Är faktureringsadressen samma som anläggningsadressen?

Faktureringsadress

Avtalssituation
Faktureringssätt Vi rekommenderar att ni väljer att få fakturan ekologiskt som e-postfaktura. I samband med första betalningen har ni möjlighet att beställa e-faktura via er bank. Detta är ett smidigt sätt att betala fakturor.
Faktureringsintervall Vi fakturerar vanligtvis månatligen. För tilläggsavgift kan vi förlänga faktureringsintervallen till 3 månader.
Bytesrätt Bytesrätten berättigar dig att göra ett nytt tidsbegränsat elavtal mitt under din pågående avtalstid. Du drar nytta av detta om priserna på elavtal sjunker.
Elens ursprung

EKOenergi är ett internationellt miljömärke för vindenergi, med geografiska kriterier för energiproduktionen. Per såld MWh av EKOenergi måste en donation ges på 10 eurocent till EKOenergis klimatfond.

Fossilfri el produceras av sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

Lumo Energias Mix (residualmix) inkluderar el av okänt ursprung och icke-certifierad el. År 2020 producerades el med okänt ursprung primärt av kärnkraft (51,54 %) samt fossila energikällor och torv (40,58 %) och icke-certifierade förnybara energikällor (7,88 %).

Ruokaboksi-förmån Vi erbjuder nya kunder 40 € förmån till Ruokaboksi. Du får en länk per e-post där du kan lösa in din förmån.
Kundtjänst

Vi värdesätter våra kunder och därför skiljer vi oss från mängden genom förstklassig och effektiv kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ingå elavtal, börja använda tjänsten eller bara vill ha ett nytt, förmånligare elavtal.

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

09 4272 0444 [email protected]