Beställning av elavtal

Vald produkt

Tidsbundet 6 mån.

Tidsbundet 6 mån.

10,49 cent/kWh + 1,90 €/mån.

Läs mer

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Anläggningsadress

Är faktureringsadressen samma som anläggningsadressen?

Faktureringsadress

Kontraktsituation
Faktureringssätt Vi rekommenderar att ni väljer att få fakturan ekologiskt som e-postfaktura. I samband med första betalningen har ni möjlighet att beställa e-faktura via er bank. Detta är ett smidigt sätt att betala fakturor.
Faktureringsintervall Vi fakturerar vanligtvis månatligen. För tilläggsavgift kan vi förlänga faktureringsintervallen till 3 månader.
Bytesrätt Bytesrätten berättigar dig att göra ett nytt tidsbegränsat elavtal mitt under din pågående avtalstid. Du drar nytta av detta om priserna på elavtal sjunker.
Elens ursprung

EKOenergi är ett internationellt miljömärke för energi. EKOenerginätverket har satt geografiska kriterier för vindenergi. Per såld MWh av EKOenergi måste en donation ges på 10 eurocent till EKOenergis klimatfond.

Söker du ett effektivt sätt att minska dina koldioxidutsläpp? Genom att välja Hangö som källa till din el stöder du användningen av solenergi och vindkraft. På så sätt kan du bland annat bidra till att hejda utbyggandet av kärnkraft och användningen av kolkraft.

Om du väljer Hanaholmen, är energin från icke förnybara energikällor. Genom att välja Hanaholmen stöder du utbyggandet av kärnkraft och användningen av kolkraft.

Kundtjänst

Vi värdesätter våra kunder och därför skiljer vi oss från mängden genom förstklassig och effektiv kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ingå elavtal, börja använda tjänsten eller bara vill ha ett nytt, förmånligare elavtal.

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

09 4272 0444 [email protected]