Lumo Energia

Prislista och servicevillkor för konsumentkunder

 • Inledd urkopplingsprocess inklusive eventuell ny inkoppling: 25 €
 • Dokument- och utredningsarbete: 60 €/påbörjad 30 min.
 • Återställning av extra betalning och justering av felutförande (t.ex. betalning utan referensnummer): 10 €
 • Kostnad för betalningsanmärkning: 5 €
 • Fakturering var tredje månad: 4,90 €/månad
 • Om den uppskattade årsförbrukningen är mindre än 1 MWh debiteras en underhållsavgift på 2,90 €/månad. Om den faktiska förbrukningen skiljer sig från uppskattningen ska kunden kontakta vår kundtjänst.
 • Lumo Energia har rätt att använda kundens data i enlighet med integritetspolicyn.

 

Bytesrätt

 • Bytesrätten är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som ger dig rätt att ingå ett nytt tidsbundet avtal under din pågående avtalsperiod.
 • Bytesrätten kan utnyttjas för Lumo Energias tidsbundna elavtal, vars avtalstid är minst lika lång eller längre än det nuvarande elavtalet.
 • Bytesrätten är bunden till elavtalets bindningstid och kan inte sägas upp under avtalstiden.
 • Bytesrätten faktureras månatligen i samband med elräkningen.
 • Vid ett 6- eller 12-månaders tidsbundet elavtal kan bytesrätten utnyttjas en gång under avtalstiden.
 • Vid ett 24- eller 36-månaders tidsbundet kontrakt kan bytesrätten utnyttjas en gång på 12 månader.
 • Bytesrätten kan bindas till ett tidsbundet elavtal endast i samband med avtalets tecknande.
 • Bytesrätten kan anslutas till ett elavtal, som gäller för en anläggning där förbrukningen är max. 30 000 kWh/år.
 • Kontakta vår kundservice, när du vill använda bytesrätten.
 • Det nya avtalet träder i kraft tidigast nästa vardag efter att du har anmält att du vill utnyttja bytesrätten.
 • Om bytesrätten inte har utnyttjats före bindningstiden löper ut, måste du själv säga upp bytesrätten genom att kontakta kundservice. Annars fortsätter bytesrätten som en avgiftsbelagd tilläggstjänst som gäller fortlöpande.

 

Kampanjvillkor

Förmånen (krediten) som erhålls med kampanjkoden kan inte bytas till pengar. Förmånen kan inte heller bytas till pengar, även om kunden säger upp sitt elavtal från Lumo Energia innan hen utnyttjat förmånen (krediten).

Endast nya kunder kan utnyttja kampanjkoder. Den nya kunden måste ingå ett elavtal på lumoenergia.fi-webbplatsen för att kunna utnyttja förmånen. En ny kund kan bara använda en (1) kampanjkod. Kampanjförmåner kan inte kombineras med andra kampanjer eller förmåner.