Lumo Energia

EKOenergi är garan­terat håll­bar elek­tri­citet

EKOenergi är för dig som vill göra ett miljövänligt val och främja produktionen av hållbar energi och samtidigt stödja bl.a. Klimatfonden. EKOenergi, som lanserades av Finlands Naturskyddsförening, är det enda allmänt kända internationella miljömärket för el.

 

EKOenergi är el som produceras från förnybara energikällor, som uppfyller hållbarhetskriterier, som fastställts av miljöorganisationerna i EKOenergi-nätverket. Kriterierna kräver att energiproduktionsanläggningarna placeras geografiskt hållbart. EKOenergi är t.ex. Lumo Energis vindkraft. Den får endast produceras i produktionsanläggningar utanför skyddade naturområden och viktiga fågelområden.

 

För varje såld EKOenergi-megawattimme doneras minst 10 cent till EKOenergis Klimatfond. Dessa investeringar kommer att finansiera förnybara energiprojekt som inte hade ägt rum utan donationerna.

 

Totalt 90 % av luftföroreningarna orsakas av användningen av fossila bränslen. Att stödja EKOenergi är ett tydligt budskap till beslutsfattarna om vilken typ av el som ska produceras och hur viktig en ren miljö är.

 

I genomsnitt är hållbar energi bara 2 % dyrare än elmixen. På en genomsnittlig förbrukning i en trerummare (3000 kWh/år) är EKOenergi-tillägget mindre än 2 € per månad.

 

Välj EKOenergi som energikälla (elens ursprung) i beställningsformuläret eller kontakta vår kundtjänst!

Välj EKOenergi 
för endast 0,99 cent/kWh*

*kostar 1–2 €/månad i lägenhet