Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Lumo Energia Oy iakttar de elförsäljningsvillkor som Finsk Energiindustri rf rekommenderat (EFV 2014). Läs dem på Finsk Energiindustri rf:s webbplats.

 

Faktureringsintervall och -sätt

El faktureras varje månad i efterskott enligt uppmätt elförbrukning, om inte annat överenskommits. Fakturering var tredje månad är en tilläggstjänst, som kostar 1,90 €/mån. Med uppmätt förbrukning avses det mätarvärde eller de timförbrukningsuppgifter som det lokala nätbolaget skickar till oss.

Som faktureringssätt kan du välja antingen e-postfaktura eller pappersfaktura som skickas per post. Du kan ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank efter att du har fått din första faktura. Företagskunder kan motta e-fakturor genom att skicka Lumo Energi deras EDI-signum som krävs för inköpsfakturor. Alla faktureringssätt är avgiftsfria.

Det lokala elnätsföretaget fakturerar för elöverföringen.

 

Kontroll av kundens betalningsförmåga

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera kredituppgifter i Suomen Asiakastieto Oy:s register. Om det framgår att du har pågående betalningsstörningar, förbehåller Lumo Energia sig rätten att kräva en rimlig säkerhet för att inleda avtalet. På säkerheten betalas ingen ränta. Lumo Energia har även rätt att realisera en säkerhet för att täcka elräkningar som förfallit till betalning.

 

Ingå och häva ett avtal

När beställningen görs ansvarar du för att de uppgifter som du har lämnat är korrekta. Om Lumo Energia misstänker ett fel strävar vi efter att kontakta dig inom ramarna för de resurser vi har.

Beställningar och avtals som gjorts och tecknats via internet anses som distansförsäljning och för dem gäller alltid en avgiftsfri ångerrätt på 14 dagar. Annullering av beställningen ska meddelas skriftligen till försäljaren t.ex. per e-post. Ångerrätten gäller inte i de fall leveransen har påbörjats på din begäran redan innan den 14 dagar långa ångerfristen har löpt ut.

Avtalsdokumenten utgör innehållet i försäljningsavtalet. Vid eventuella motstridigheter mellan dokumenten gäller de i nedan angiven prioritetsordning.

 1. Särskilda avtalsvillkor för elavtalen
 2. Elförsäljarens tariffer
 3. Elförsäljningsvillkoren som rekommenderats av Finsk Energiindustri rf (EFV 2014)

 

Övriga villkor

 • I händelse av att Lumo Energias elavtal hindras från att träda i kraft på grund av ditt tidigare elavtal med bindningstid, har Lumo Energia en 12 månaders fullmakt för att verkställa beställningen.
 • Lumo Energia strävar till att ta hänsyn till önskat startdatum, men är inte ansvarig för försenad leverans.
 • Om avtalet startar retroaktivt, faktureras förbrukningen enligt marknadspris för perioden före avtalets början.
 • Lumo Energia ersätter dig inte för kostnader som uppstått för telefonsamtal eller för tiden som använts för att sköta ärenden med oss.
 • I beställningens tilläggsuppgifter ska endast anges uppgifter som är väsentliga med tanke på beställningen.
 • Eventuella förändringar i priset meddelas dig minst 30 dagar i förväg. Priset kan dock inte ändras under den fasta perioden.
 • Behandlingsavgift för fullmakt: 10 €
 • Inledd urkopplingsprocess inklusive eventuell ny inkoppling: 25 €
 • Dokument- och utredningsarbete: 60 €/påbörjad 30 min.
 • Återställning av extra betalning och justering av felutförande (t.ex. betalning utan referensnummer): 10 €
 • Kostnad för betalningsanmärkning: 5 €

 

Särskilda avtalsvillkor för elavtalen

MarkkinaPlus och Fiksu

Fortlöpande avtal, som gäller tills vidare.

Uppsägningstiden är 14 dygn. Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

Elpriset varierar månatligen och bestäms enligt det rörliga inköpspriset på elenergi som köpts på elbörsen NordPool. Till priset läggs Lumo Energias marginal 0,6076 cent/ kWh och inköpskostnader 0,5 cent/kWh.

 

Timspotpris

Fortlöpande avtal, som gäller tills vidare.

Uppsägningstiden är 14 dygn. Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

Timpriset för el bestäms på nordiska elbörsen Nord Pool. I timspotavtalet betalar du spotpriset per timme, enligt Finlands marknadsområde, för den energi som förbrukats under timmen, samt en marginal för elhandlaren.

Medelvärdet på elpriset, som står på fakturan, beräknas genom att multiplicera energiförbrukningen på anläggningsplatsen för varje timme under faktureringsperioden med timpriset på elbörsen, och sedan räkna timvärdena ihop. Till detta medelpris läggs vår marginal på 0,2852 cent/kWh (inkl. moms 24 %).

Timspotpriset på el specificeras inte på fakturan.

Grundavgift 2,99 €/mån.

 

1 år Tidsbundet

Tidsbundet avtal, 12 månader.

Elpriset per kWh är fast under hela avtalstiden.

Du kan inte säga upp avtalet under den tidsbundna avtalstiden, förutom vid flytt och då är uppsägningstiden 14 dygn. När avtalet löper ut, kan du säga upp det och då är uppsägningstiden också 14 dygn.

När avtalet håller på att löpa ut, får du ett erbjudande om en ny bindningstid. Om du inte bekräftar erbjudandet eller säger upp avtalet, fortsätter avtalet som fortlöpande avtal enligt prislistan vi skickat. Fortlöpande avtal har 14 dagars uppsägningstid.

Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

 

6 mån. Tidsbundet

Tidsbundet avtal, 6 månader.

Elpriset per kWh är fast under hela avtalstiden.

Du kan inte säga upp avtalet under löpande avtalstid, förutom vid flytt och då är uppsägningstiden 14 dygn. När avtalet löper ut, kan du säga upp det och då är uppsägningstiden också 14 dygn.

När avtalet håller på att löpa ut, får du ett erbjudande om en ny bindningstid. Om du inte bekräftar erbjudandet eller säger upp avtalet, fortsätter avtalet som fortlöpande avtal enligt prislistan vi skickat. Fortlöpande avtal har 14 dagars uppsägningstid.

Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

 

Hyvä

Fortlöpande avtal, som gäller tills vidare.

Uppsägningstiden är 14 dygn. Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

 

Tasaraha

Tidsbundet avtal för 12 månader.

Priset är ett fast (oförändrat) månadspris under hela avtalstiden.

Du kan inte säga upp avtalet under löpande avtalstid, förutom vid flytt och då är uppsägningstiden 14 dygn. När avtalet löper ut, kan du säga upp det och då är uppsägningstiden också 14 dygn. Om avtalet inte sägs upp när avtalstiden löper ut, förnyas det automatiskt med en ny 12 månaders avtalstid och till motsvarande Tasaraha-paket som tidigare. Du har rätt att byta avtalstyp eller elhandlare före följande avtalstid börjar. Uppsägningen görs alltid på Mina sidor eller skriftligen via e-post eller brev till vår kundservice.

Om elavtalspriset eller avtalsvillkoren förändras när avtalstiden ska förnyas, meddelas du via e-post minst 30 dagar innan den nya avtalstiden börjar.

Tasaraha-elavtalet är riktat till konsumenter. Elavtalet inkluderar energi till fast månadspris. Det finns fyra olika Tasaraha-paket indelade enligt årsförbrukning. Paketens förbrukningsgränser är:

 • S: 2 500 kWh/år
 • M: 4 000 kWh/år
 • L: 5 500 kWh/år
 • XL: 7 000 kWh/år

Om din förbrukning överskrider paketets årsförbrukningsgräns under avtalstiden, faktureras du 6,99 cent/kWh enligt förbrukning utöver det fasta månadspriset.

På våra sidor har vi guidelines för vilket paket som passar vilken lägenhet. Lägenhetens storlek återspeglar ändå inte exakt elförbrukningen; antal invånare och förbrukningsvanor påverkar också den totala årsförbrukningen – så när du väljer det paket som passar dig, kolla först din årliga energiförbrukning på din elräkning. Det hjälper dig att hitta det bästa alternativet för dig.

Du kan alltid byta ett Tasaraha-paket till ett större paket med högre förbrukningsgräns, även mitt under avtalstiden (t.ex. från ett S-paket till ett M-paket). Ett Tasaraha-paket kan inte bytas från ett större till ett mindre paket med lägre förbrukningsgräns mitt under avtalstiden (t.ex. från ett L-paket till ett M-paket).

Om faktureringsperioden är kortare än en full månad, räknas ett dagspris för produkten, som baseras på ditt pakets månadspris. Om månadspriset är t.ex. 30 euro och det finns 30 dagar i månaden, skulle dagspriset vara 1 euro.

Tasaraha – jämna pengar på elräkningen varje månad

Välj mellan fyra olika typer av paketlösningar för ett elavtal som passar dina behov och du vet alltid den exakta summan på din elräkning.

 • 12 mån. tidsbundet
 • Fast månadspris från 12,49 €
 • Bekymmersfritt elavtal! Stigande elpriser och förbrukningstoppar – inget problem längre.

Artiklar

Kundtjänst

Vi värdesätter våra kunder och därför skiljer vi oss från mängden genom förstklassig och effektiv kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ingå avtal, börja använda tjänsten eller bara vill ha ett nytt, förmånligare elavtal.

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen kundtjanst@lumoenergia.fi.

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

09 4272 0444 kundtjanst@lumoenergia.fi