Lumo Energia

Solcellsanläggning för husbolag

 • Smarta lösningar för husbolagets egenförsörjande elproduktion
 • Skräddarsydda anläggningar för flerbostadshus och radhus
 • Komplett nyckelfärdig service

Solenergi är en förnybar och outtömlig energikälla, vars möjligheter är obegränsade. I husbolag används elen, som produceras av solpanelerna, för såväl fastighetens som invånarnas egen energiförbrukning. På så sätt kan husbolaget och dess invånare minska sina kostnader och koldioxidutsläpp.

Lumo Energia erbjuder husbolag solcellsanläggningar som en komplett lösning. Vi kollar allt från hur mycket solenergi som kan produceras, till hur övervakningen av anläggningen verksamhet sker. Vi erbjuder lämpliga lösningar för alla typer av husbolag, oberoende om det gäller våningshus eller radhus och oavsett storlek och ort. Som energiföretag kan vi erbjuda ett avtal som är rätt för ditt husbolag.

Helhetslösning för husbolag

 1. Produktion och användningssimulering

  Vi börjar med att ge dig exakta beräkningar av ditt husbolags potential att använda solenergi. Vi använder vårt simuleringsprogram för att uppskatta en solcellsanläggning av lämplig storlek och dess årliga elproduktion. Vi beräknar, baserat på din fastighets timanvändningsdata, hur mycket av den producerade elen används för fastighetens behov, såsom värme- och ventilationssystem, hissar och belysning. Från den återstående energin beräknar vi mängden solenergi som används i lägenheterna och besparing per lägenhet i elräkningen.

 2. Kartläggningsbesök och installationsplan

  Vi besöker fastigheten för att kartlägga och se till att systemet vi planerar att installera kommer att vara rätt för husbolaget. Under kartläggningsbesöket kontrolleras t.ex. takets skick och bärförmåga, liksom hur kablarna måste dras och eventuella ändringar som krävs i elsystemet.

 3. Installation, idrifttagning och operativ utbildning

  Vi installerar anläggningen och tar hand om driftsättningspapper för dig. Vi informerar husbolagets servicepersonal hur anläggningen underhålls och tar upp viktiga saker kring säkerhet. Anläggningen kan vanligtvis tas i bruk omedelbart efter installationen.

 4. Energiförening och operativ kontroll

  Vi hjälper att skapa en energiförening för att enkelt kunna distribuera solelen till invånarna. Vi övervakar också driften och energiproduktionen av de solcellsanläggningar vi installerar och vår programvara upptäcker automatiskt potentiella störningar. När anläggningen har tagits i drift kommer det inte att återspeglas i ditt företags vardag på något sätt – förutom i form av mindre elräkningar.

Hur kan mitt husbolag fixa solpaneler?

Vi utreder gärna möjligheten för ditt husbolag att producera och utnyttja solenergi. Ta upp ärendet till husbolagets styrelse eller be oss att kontakta din disponent. Vi gör en kostnadsfri utredning för ett lämpligt solpanelspaket ditt husbolag och kollar upp fördelarna för såväl fastigheten som invånarna. Vi kan skicka rapport till husbolagets styrelse eller komma och presentera den på plats. För att beräkna det exakta erbjudandet krävs också ett kartläggningsbesök i fastigheten, utgående från vilket vi kan planera montering och installation av solpanelerna.

Fyll i blanketten nedan för att komma igång. Vi kontaktar er så snart som möjligt!

Är du intresserad av ditt husbolags möjligheter att utnyttja solenergi?

Fyll i blanketten så återkommer vi till dig så snabbt som möjligt!