Tidsbundet elavtal för 6 månader

Ett lätt och bekvämt val för alla hushåll. Förmånlig el utan lång bindningstid.

Om du vill ha ett elavtal där priset inte ändras på sig hela tiden, är detta avtal ett enkelt och bekvämt val för dig. Avtalet gäller för 6 månader och priset ändras inte under avtalstiden. 

  • Elpris 5,07 cent/kWh
  • Grundavgift 0 €/mån.
  • Avtalstyp: Tidsbunden för sex månader
  • Energiursprung enligt avtal
  • Tariff: Allmänn el
  • Pris inkl. moms 24 %
  • Priset omfattar försäljning av el. Det lokala elöverföringsbolaget fakturerar elöverföringen separat enligt sin offentliga tariff.

Försäljningsvillkor

Om du gör ett avtal för en adress, där du inte har ett gällande elavtal, välj ”Jag flyttar till denna adress” på beställningsblanketten. Uppge startdatum i beställningsblankettens ”Tilläggsinformation”, om du vill att ditt avtal börjar tidigare än om 5 dygn så vet vi att ta hänsyn till det när vi behandlar din beställning. Vi kontrollerar alltid kopplingssituationen när ett avtal inleds tidigare och kontaktar dig.

Om du byter elhandlare på din nuvarande adress, kan avtalet inledas tidigast efter 15 dygn. Om du har ett tidsbundet avtal som löper ut, fortsätter det att gälla tillsvidare med din nuvarande elhandlare tills ditt nya avtal börjar. efter utsatt tidpunkt tills dess att ditt nya avtal börjar.

5,07 cent/kWh + 0 €/mån
Beställ