Lumo Energia

Lumo Energia 2 års Hybrid

17,90 cent/kWh + 10 % månadens spotpris

+ 3,90 €/mån.

Lumo Energias Hybrid-avtal på två år är en ny typ av elavtal! Detta elavtal passar dig som vill ha fördelar med ett fast pris och samtidigt är villig att ta en liten risk för att få din el lite billigare.

Elpriset i vårt Hybrid-avtal byggs upp av tre delar:

  1. Ett fast kWh-pris, som är något lägre än kWh-priset på ett normalt tidsbundet elavtal

  2. Ett rörligt kWh-pris på 10 % av genomsnittspriset i det finska prisområdet på elbörsen Nord Pool. Priset varierar månadsvis enligt snittpriset på elbörsen. Genomsnittspriset sätts alltid i slutet av månaden.

  3. En fast månadsavgift

Avtalet är tidsbundet för två år och det fasta kWh-priset, månadsavgiften och prissättningsgrunden ändras inte under bindningstiden.

Vad betyder 10 % av Nord Pools genomsnittliga månadspris?

I slutet av varje månad bildar elbörsen Nord Pool månadens snittpris. Till exempel i april 2022 var snittpriset 9,84 cent/kWh (inkl. moms 24 %). 10 % av snittpriset, som skulle ha varit 0,98 cent/kWh i april, läggs till Hybrids rörliga kWh-pris. Den rörliga prisdelen i Hybridkontraktet varierar alltså från månad till månad och är inte känd i förväg.

Du kan se faktiska börskurser på Nord Pools hemsida. Observera att priserna för Nord Pool inte inkluderar moms.

Pris inkl. moms 24 %. Priset omfattar försäljning av el. Det lokala elöverföringsbolaget fakturerar elöverföringen separat enligt sin offentliga tariff.Tariff: allmänn el. Läs försäljningsvillkoren.

Frågor och svar

Vad har det genomsnittliga elpriset i Nord Pool varit under de senaste månaderna?

Nedan ser du månadens spotpris enligt elbörsen Nord Pool för de senaste 6 månaderna.

  • November 2021: 10,65 cent/kWh
  • December 2021: 23,98 cent/kWh
  • Januari 2022: 13,23 cent/kWh
  • Februari 2022: 10,05 cent/kWh
  • Mars 2022: 10,72 cent/kWh
  • April 2022: 9,84 cent/kWh

Priserna ovan inkluderar MOMS 24 %. Märk! Kollar du priserna direkt på Nord Pools sidor, inkluderar dessa inte mervärdesskatt.

Varför välja ett Hybrid-avtal på 2 år istället för ett vanligt 2-årigt tidsbundet elavtal?

Med ett Hybrid-avtal kan du få el lite billigare än med ett vanligt 2-årigt tidsbundet elavtalt. Trots detta måste du komma ihåg att priset på börshandlad el varierar från månad till månad, och faktureringspriset för varje månad är inte klart förrän i slutet av månaden. Så du måste vara beredd att ta en liten risk för att få ett billigare pris.

Hur bildas marknadspriset i Nord Pool?

På den nordiska elbörsen Nord Pool (den så kallade grossistmarknaden för el) säljer och köper elproducenter och mellanhänder el till spotpris.

Det vanligaste sättet att köpa och sälja el är till nästa timmes elpris per timme. Det innebär att köpare och säljare kommer överens om priserna på morgondagens el en timme i taget. Varje dag meddelar köparen hur mycket el hen planerar att köpa imorgon och till vilket pris. Samtidigt kommer elproducenterna att meddela hur mycket el de planerar att producera i morgon och till vilket pris. Elbörsen stänger varje dag klockan 13.00.

Vid köp och försäljning av el på dagen innan marknaden krävs noggrann planering, och oväntade händelser kan förändra omständigheterna. Av denna anledning har Nord Pool även en marknad där köpare och säljare kan köpa el i realtid, timme för timme: en intradagsmarknad.

Tillsammans bestämmer de två ovan nämnda marknadspriserna det så kallade spotpriset. Spotpriset styr till vilket pris el säljs till kunder. I börshandlade elavtal läggs alltid moms på 24 % och elsäljarens marginal till spotpriset. Se spotpriset på Nord Pools hemsida.

Hur kan jag följa marknadspriset på el?

Du kan följa med marknadspriset på el,spotpriset, på den nordiska elbörsen Nord Pools hemsida, där du kan se de elpriser som sätts för nästa dag. Där kan du kan också se historiska data om elpriset. När du kollar på Nord Pools priser är det viktigt att komma ihåg att de inte inkluderar moms eller säljarens marginal.

Välj fossilfri el

Oavsett elavtal kan du välja fossilfri energi certifierad med ursprungsgarantier eller EKOenergi, som rekommenderas av Finlands Naturskyddsförbund. Välj din energikälla när du fyller i beställningsformuläret.

Bytesrätt till tidsbundet elavtal

Funderar du på om det är värt att binda sig till ett tidsbundet elavtal? Vad om elpriset kommer att sjunka och ditt eget elavtal löper på med högre elpris? Lägg till en avgiftsbelagd bytesrätt till ditt tidsbundna elavtal, så kan du byta till ett annat tidsbundet elavtal mitt under avtalstiden. 

Bytesrätten kan användas en gång under 12 månader. Du kan byta till ett lika långt eller längre tidsbundet elavtal. Kontakta vår kundservice, när du vill använda bytesrätten.

Lägg till bytesrätt i beställningsblanketten när du tecknar elavtalet. Bytesrätt kan inte läggas till efter att elavtalet har börjat.

Läs alla villkor för bytesrätten

Elavtal vid flytt

Om du tecknar elavtal för en adress, där du inte har ett gällande elavtal, välj Jag tecknar elavtal till en adress där jag inte har något tidigare elavtal på beställningsblanketten.

Vill du att ditt avtal börjar tidigare än om 5 dygn, ska du uppge startdatum i beställningsblankettens Tilläggsinformation. Då vet vi att ta hänsyn till det när vi behandlar din beställning. 

Ska du byta elbolag?

Om du byter elhandlare på din nuvarande adress, välj i beställningsblanketten alternativet Jag byter elbolag på nuvarande adress. Elavtalet kan börja tidigast efter 15 dygn.

Om du har ett tidsbundet avtal som håller på att löpa ut, fortsätter det att gälla tillsvidare med din nuvarande elhandlare tills ditt nya avtal börjar.

 

 

Lumo Energia

Lumo Energia är ett elbolag som grundades 2015 i Vallila, Helsingfors. Nästan 70 000 finländare har redan valt oss som sitt elbolag. 97,3 % av våra kunder tyckte att det var lätt att byta elavtal och 76,1 % fick direkta besparingar genom att byta till Lumo Energia. Teckna det bästa elavtalet för dig och bli en av våra nöjda kunder.

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Vardagar mån.–fre. kl. 9–18
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.