Elavtal till marknadspris utan grundavgift

Ett rörligt elpris som ändras månatligen är i långa loppet det förmånligaste alternativet.

MarknadsPlus-avtalets pris bestäms alltid av marknadspriset för el. Avtalet passar dig som vill hålla koll på prisutvecklingen på elmarknaden och din egen elförbrukning.  

  • Hur elpriset bestäms: Det rörliga månadspriset baseras på det genomsnittliga månadspriset på el för Finlands prisområde, köpt från elbörsen Nord Pool. I priset ingår en marginal på 0,6076 cent / kWh för elförsäljaren och 0,5 cent / kWh för inköpsavgifter. Du kan se Nord Pools prisstatistik på Nord Pools webbplats.
  • Grundavgift 0 €/mån.
  • Fortlöpande avtal
  • Energiursprung enligt avtal
  • Tariff: Allmän el
  • Priset omfattar försäljning av el. Det lokala elöverföringsbolaget fakturerar elöverföringen separat enligt sin offentliga tariff.

Försäljningsvillkor


Om du gör ett avtal för en adress, där du inte har ett gällande elavtal, välj ”Jag flyttar till denna adress” på beställningsblanketten. Uppge startdatum i beställningsblankettens ”Tilläggsinformation”, om du vill att ditt avtal börjar tidigare än om 5 dygn så vet vi att ta hänsyn till det när vi behandlar din beställning. Vi kontrollerar alltid kopplingssituationen när ett avtal inleds tidigare och kontaktar dig.

Om du byter elhandlare på din nuvarande adress, kan avtalet inledas tidigast efter 15 dygn. Om du har ett tidsbundet avtal som löper ut, fortsätter det att gälla tillsvidare med din nuvarande elhandlare tills ditt nya avtal börjar. efter utsatt tidpunkt tills dess att ditt nya avtal börjar.

Månadens marknadspris + 0 €/mån.
Beställ