Lumo Energia

Sälj din solel – elavtal för mikroproducenter av solel

Har du solpaneler? Ibland producerar panelerna mer än du hinner förbruka. Då är det bra om om du kan sälja överskottet, istället för att låta det gå till spillo och blir utan pengar för det. Vi köper gärna din överskottsproduktion till ett rejält pris, så att du också kan förtjäna på dina solpaneler. Teckna ett avtal med oss genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontakta oss

Pris för elavtal: timpris enligt det finska prisområdet på elbörsen Nord Pool + marginal 1,25 cent/kWh

Vårt inköpspris för din överskottsel: timpris enligt det finska prisområdet på elbörsen Nord Pool. Från priset dras vår marginal på 0,19 cent/kWh.

Grundavgift: 0 €/månad

Priserna inkluderar moms 24 %. Du kan följa börskurserna per timme på Nord Pools hemsida. Observera att 24 % moms kommer att läggas på priserna som anges på Nord Pools webbplats. 0 % moms på såld överskottsel. Avtalet gäller tills vidare.

Försäljningsvillkor

För att kunna ingå mikroproduktionsavtal

  • måste solcellsanläggningen vara ansluten till elnätet
  • måste anläggningen ha en dubbelriktad mätare

Märk! Elöverföringen faktureras av det lokala elnätsföretaget på egen faktura, enligt dess offentliga prislista.

 

Sälj din solel till Lumo Energia – få den bästa ersättningen

Ett mikroproduktionsavtal är det bästa alternativet för småskalig elproduktion. Solcellerna producerar mest överskottsel mitt på dagen, då elpriset på elbörsen ofta är som högst. Därmed får du bästa pris för överskottet. På natten då solcellerna producerar som minst, är också elpriset lägre och det är förmånligare att köpa el.

När du vill ingå ett avtal om att sälja din överskottsproduktion, vänligen kontakta vår kundtjänst antingen via e-post eller telefon.

Kundservice

Vi värdesätter våra kunder och har som mål att ge prima kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna eller välja elavtal eller bara vill ha ett nytt, billigare elavtal.

Kolla våra frågor och svar

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

Vardagar mån.–fre. kl. 9–18
09 4272 0444
Hitta svar också på Frågor och svar.