Tidsbundet 1 år

Fast elpris för ett år – ett enkelt och tryggt val

Om du vill ha ett avtal som inte behöver uppdateras ofta är detta avtal ett enkelt och bekymmersfritt alternativ för dig. Avtalet är ett tidsbundet avtal för ett år och priset ändrar inte under avtalsperioden.

  • Elpris 9,49 cent/kWh
  • Grundavgift: 2,90 €/mån.
  • Avtalstyp: Tidsbundet, ett år
  • Energins ursprung: Enligt avtal
  • Tariff: Allmän el

Priserna inkluderar moms 24 %. 
Priset omfattar försäljning av el. Det lokala elöverföringsbolaget fakturerar elöverföringen separat enligt sin offentliga tariff.

Försäljningsvillkor

Om du gör ett avtal för en adress, där du inte har ett gällande elavtal, välj ”Jag flyttar till denna adress” på beställningsblanketten. Uppge startdatum i beställningsblankettens ”Tilläggsinformation”, om du vill att ditt avtal börjar tidigare än om 5 dygn så vet vi att ta hänsyn till det när vi behandlar din beställning. Vi kontrollerar alltid kopplingssituationen när ett avtal inleds tidigare och kontaktar dig.

Om du byter elhandlare på din nuvarande adress, kan avtalet inledas tidigast efter 15 dygn. Om du har ett tidsbundet avtal som löper ut, fortsätter det att gälla tillsvidare med din nuvarande elhandlare tills ditt nya avtal börjar. 

9,49 cent/kWh + 2,90 €/mån.
Beställ