Fortlöpande elavtal

När du vill ha ett elavtal som inte kräver att du binder dig för lång tid, är ett fortlöpande elavtal det rätta alternativet. Vi har tre olika fortlöpande elavtal i vårt urval, varav två är elavtal till rörligt elpris.

Våra elavtal till rörligt pris baserar sig på elpriset på nordiska elbörsen Nord Pool. Ett rörligt elpris ändras månatligen och är i långa loppet det förmånligaste alternativet. Dessa elavtal passar dig som vill köpa din el till aktuellt pris – och genast dra nyttan när elpriser sjunker. Dags att utnyttja svängningarna på elmarknaden till din egen fördel!

Våra rörliga elavtal är MarkkinaPlus och Tuntispot. MarkkinaPlus-avtalets elpris för en kilowattimme baseras på det genomsnittliga månadspriset på föregående månads elpris för Finlands prisområde. Tuntispot igen faktureras enligt elbörsens timspotpris. På priset läggs ännu vår marginal och våra inköpskostnader.

Vårt tredje alternativ för fortlöpande avtal, är elavtalet Bra. Bra är ett tryggt och enkelt val. Elpriset är fast och du behöver inte följa med elbörsens svängningar. Bra-elavtalet kommer med förnybar och hållbar EKO-energi märkt vindkraft. 

Fortlöpande elavtal

Vi rekommenderar MarkkinaPlus-avtalet speciellt då när du inte har en hög elförbrukning. När förbrukningen är låg, påverkar inte de månatliga svängningarna i kilowattpriset din elräkning alltför mycket. MarkkinaPlus-avtalet har ingen grundavgift, vilket är bra när du inte har stor förbrukning.

Tuntispot-avtalet igen passar dig med stor förbrukning, som är redo att följa med prisutvecklingen på elbörsen – och har möjlighet att anpassa din elförbrukning till de timmar på timspotpriset är som förmånligast. Härigenom kan du direkt påverka din egen elräkning.

Se elbörsen Nord Pools prisstatistik på Nord Pools webbplats.

Du kan också lägga till 100 % fossilfri energi eller EKO-energi, som rekommenderas av Finlands naturskyddsförening, till alla våra elavtal.

Pris inkl. moms 24 %. Tariff: allmänn el. Läs försäljningsvillkoren.

 

Har du solpaneler?

Sälj din överskottsproduktion av solenergi till Lumo Energia.

Läs mer om avtalet för mikroproducenter

Artikkelit

Pris inkl. moms 24 %. Tariff: allmän el. Läs försäljningsvillkoren.

Om du gör ett avtal för en adress, där du inte har ett gällande elavtal, välj ”Jag flyttar till denna adress” på beställningsblanketten. Uppge startdatum i beställningsblankettens ”Tilläggsinformation”, om du vill att ditt avtal börjar tidigare än om 5 dygn så vet vi att ta hänsyn till det när vi behandlar din beställning. Vi kontrollerar alltid kopplingssituationen när ett avtal inleds tidigare och kontaktar dig.

Om du byter elhandlare på din nuvarande adress, kan avtalet inledas tidigast efter 15 dygn. Om du har ett tidsbundet avtal som löper ut, fortsätter det att gälla tillsvidare med din nuvarande elhandlare tills ditt nya avtal börjar.

Kundtjänst

Vi värdesätter våra kunder och därför skiljer vi oss från mängden genom förstklassig och effektiv kundservice. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ingå elavtal, börja använda tjänsten eller bara vill ha ett nytt, förmånligare elavtal.

Vår kundtjänst är öppen: vardagar kl. 9–18.

På övriga tider kan du skicka din förfrågan per e-post till adressen [email protected]

Avgift för kundtjänstens servicetelefon: Lokalnätsavgift

09 4272 0444 [email protected]