6kk Määräaikainen

Jos ha­luat so­pi­muk­sen, jossa hinta ei jatkuvasti muutu, tä­mä so­pi­mus on si­nul­le help­po ja huo­le­ton vaih­toeh­to. So­pi­mus on voi­mas­sa mää­räai­kai­se­na puolenvuoden ajan ei­kä hin­ta muu­tu so­pi­mus­kau­den ai­ka­na.

  • Ener­gian hin­ta: 5,20 snt/kWh
  • Pe­rus­mak­su: 0,00 € /kk
  • Hin­nat sis. ALV 24 %
  • Hin­ta si­säl­tää säh­kön­myyn­nin, säh­kön­siir­ros­ta las­kut­taa omal­la las­kul­laan pai­kal­li­nen säh­kön­siir­toyh­tiö jul­ki­sen hin­nas­ton­sa mu­kai­ses­ti

So­pi­mus­tyyp­pi: Mää­räai­kai­nen, 6kk.

Ener­gian al­ku­pe­rä: So­pi­muk­sen mu­kaan

Ta­rif­fi: Yleis­säh­kö

Myyn­tieh­dot

Jos olet te­ke­mäs­sä so­pi­mus­ta osoit­tee­seen, jos­sa si­nul­la ei ole voi­mas­sao­le­vaa säh­kö­so­pi­mus­ta, va­lit­se ti­laus­lo­mak­keel­la vaih­toeh­to "Olen muut­ta­mas­sa tä­hän osoit­tee­seen". Jos ha­luat so­pi­muk­se­si al­ka­maan ai­kai­sem­min kuin 5 vuo­ro­kau­den ku­lut­tua, lai­ta toi­vo­ma­si al­ka­mis­päi­vä­mää­rä ti­laus­lo­mak­keen "Li­sä­tie­to­ja"-kent­tään ja otam­me sen ti­lauk­se­si kä­sit­te­lys­sä huo­mioon. Tar­kis­tam­me ai­na kyt­ken­tä­ti­lan­teen so­pi­muk­sen aloi­tus­ta ai­kais­taes­sam­me ja olem­me si­nuun yh­tey­des­sä.

Jos vaih­dat säh­kön­myy­jää ny­kyi­ses­sä osoit­tees­sa­si, so­pi­muk­sen aloi­tus on­nis­tuu ai­kai­sin­taan 15 vuo­ro­kau­den pääs­tä. Jos si­nul­la on mää­räai­kai­nen so­pi­mus päät­ty­mäs­sä, se jat­kuu mää­räa­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va­na ny­kyi­sel­lä säh­kön­myy­jäl­lä­si, kun­nes uu­si so­pi­muk­se­si al­kaa.

Energian hinta: 5,20 snt / kWh + Perusmaksu 0,00 € / kk
Tilaa

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Arvostamme asiakkaitamme, ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, edullisemman sähkösopimuksen.

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: Paikallisverkkomaksu

09 4272 0444 asiakaspalvelu@lumoenergia.fi