Aamuaurinko = Sähköä ja kahvia kiinteään hintaan

Kiin­teä hin­ta -so­pi­mus so­pii si­nul­le, jo­ka asut ker­ros­ta­los­sa ja et ha­lua käyt­tää ai­kaa­si säh­kön mark­ki­na­hin­to­jen seu­raa­mi­seen. Kiin­teä hin­ta ta­kaa ai­na sa­man säh­kön hin­nan, riip­pu­mat­ta mark­ki­noi­den vaih­te­lus­ta. Säh­köe­ner­gian hin­ta, pal­ve­lun kuu­kau­si­mak­su se­kä muut mah­dol­li­set li­sä­ku­lut ovat kaik­ki sa­mas­sa kiin­teäs­sä hin­nas­sa, säh­kön­ku­lu­tuk­se­si vaih­te­luis­ta huo­li­mat­ta.

So­pi­mus so­vel­tuu vain ker­ros­ta­loa­sun­toi­hin.

Pa­ket­ti­hin­taan kuu­luu puolen vuoden ajan kuukausittainen kahvitoimitus Suo­men joh­ta­van pien­paah­ti­mon, Hel­sin­gin Pu­na­vuo­res­sa si­jait­se­van Kaf­fa Roas­te­ryn, tuo­ret­ta ja huip­pu­laa­tuis­ta kä­sin paah­det­tua kah­via. Kuusi uniikkia, vain Lumo Energian asiakkaille valikoitua 300 gramman kahvitoimitusta jaellaan kä­te­väs­ti kir­je­pos­ti­na. Kah­vi on paah­det­tu ai­na enin­tään viik­ko toi­mi­tuk­ses­ta. Kah­vin al­ku­pe­rä, paah­ta­mi­sen ajan­koh­ta ja paah­ta­ja mai­ni­taan pa­ke­tis­sa. Kuu­kau­sit­tain vaih­tu­vat kah­vi­laa­dut ovat paah­ta­jien va­lit­se­mia, ai­nut­laa­tui­sia, suo­ma­lai­seen ma­kuun suun­ni­tel­tu­ja suo­da­tin­kah­ve­ja (mah­dol­lis­ta käyt­tää myös esp­res­so­na). Kah­vei­hin ja tuot­ta­jiin voit tu­tus­tua kuu­kau­sit­tai­sis­sa ar­tik­ke­leis­sam­me.

Kuu­kau­si­hin­ta: 19,90 € / kk

Hin­ta sisältää arvonlisäveron. Hin­ta si­säl­tää säh­kön­myyn­nin, säh­kön­siir­ros­ta las­kut­taa omal­la las­kul­laan pai­kal­li­nen säh­kön­siir­toyh­tiö jul­ki­sen hin­nas­ton­sa mu­kai­ses­ti. Sopimukseen kuuluu kuusi 300 gramman kahvitoimitusta.

So­pi­mus­tyyp­pi: Mää­räai­kai­nen 12 kk

Ener­gian al­ku­pe­rä: Sopimuksen mukaan

Ta­rif­fi: Yleis­säh­kö

Myyntiehdot

Jos olet tekemässä sopimusta osoitteeseen, jossa sinulla ei ole voimassaolevaa sähkösopimusta, valitse tilauslomakkeella vaihtoehto "Olen muuttamassa tähän osoitteeseen". Jos haluat sopimuksesi alkamaan aikaisemmin kuin 5 vuorokauden kuluttua, laita toivomasi alkamispäivämäärä tilauslomakkeen "Lisätietoja"-kenttään ja otamme sen tilauksesi käsittelyssä huomioon. Tarkistamme aina kytkentätilanteen sopimuksen aloitusta aikaistaessamme ja olemme sinuun yhteydessä.

Jos vaihdat sähkönmyyjää nykyisessä osoitteessasi, sopimuksen aloitus onnistuu aikaisintaan 15 vuorokauden päästä. Jos sinulla on määräaikainen sopimus päättymässä, se jatkuu määräajan päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana nykyisellä sähkönmyyjälläsi, kunnes uusi sopimuksesi alkaa.

19,90 €/kk
Tilaa

Tuotteemme

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Arvostamme asiakkaitamme, ja siksi erotumme ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua sopimuksen teossa, palvelun käyttöönotossa tai vain haluat uuden, edullisemman sähkösopimuksen.

Asiakaspalvelun aukioloajat: arkisin klo 9–18.

Aukioloaikojen ulkopuolella lähetä tiedustelusi sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lumoenergia.fi.

Asiakaspalvelun palvelupuhelimen hinnasto: Paikallisverkkomaksu

09 4272 0444 asiakaspalvelu@lumoenergia.fi